Norit Zaandam

Datum: 16-03-2022

Op 16 februari legde de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een last onder dwangsom op aan Norit Nederland B.V. (voorheen: Cabot Norit) in Zaandam vanwege de overschrijding van emissiegrenswaarden voor naftaleen. Het bedrijf heeft inmiddels enkele maatregelen uitgevoerd met een gunstig effect op de uitstoot. Om te kunnen voldoen aan de emissiegrenswaarden heeft Norit meer tijd nodig om maatregelen te nemen. De OD NZKG verlengt daarom de termijn om Norit deze aanpassingen uit te laten voeren.

Norit heeft plan ingediend om uitstoot te verminderen

Het bedrijf heeft inmiddels enkele maatregelen uitgevoerd. Er zijn onderdelen gecontroleerd en vervangen om te onderzoeken welk effect dit heeft op de uitstoot. Een geaccrediteerd bureau heeft hierna metingen uitgevoerd en het effect blijkt dermate gunstig, dat Norit meer onderdelen gaat inspecteren op gebreken en zo nodig te repareren of vervangen. Om dit uit te kunnen voeren ligt de productie vanaf 14 maart drie weken stil.

OD NZKG verlengt termijn om aanpassingen te kunnen doen

De OD NZKG had Cabot opgedragen binnen 1 maand de emissie terug te brengen tot binnen de wettelijke normen. Cabot heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de werkzaamheden uit te voeren en daarna, indien noodzakelijk, nog extra reinigingstechnieken aan het proces toe te voegen. Vanwege de vermindering van de uitstoot die Cabot inmiddels met aanpassingen heeft behaald en het plan met maatregelen dat Cabot heeft ingediend, heeft de OD NZKG besloten dat het bedrijf hiervoor de benodigde tijd krijgt, tot 15 juni 2022. Onderzoek moet uitwijzen of de maatregelen voldoende effect hebben. Hiervoor worden tussentijds metingen uitgevoerd, waarbij de OD NZKG aanwezig is.

Informatiebijeenkomst

De OD NZKG organiseert op 23 maart een bijeenkomst waar omwonenden uitleg krijgen over het plan van Cabot en onze beoordeling daarvan. De GGD is aanwezig om vragen over gezondheid te beantwoorden.

Kijk voor meer info op het aandachtsdossier Norit Zaandam

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem