Omgevingsdiensten en datacenters tekenen gezamenlijke aanpak voor energiebesparing servers

Datum: 27-06-2024

Het energiegebruik van servers in datacenters gaat omlaag. Op 27 juni 2024, tijdens Nationale Energiedag, hebben vertegenwoordigers uit de datacenterbranche …

Op inspectie met de OGI-camera: ‘Je moet geen hoogtevrees hebben’

Datum: 24-06-2024

Uitgerust met een speciale meter die explosiegevaar detecteert, anti-statische kleding en een speciale camera beklimmen we de 100 treden aan …

Toezichthouders bezoeken autobedrijven op Actiedag Ketentoezicht

Datum: 20-06-2024

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft op donderdag 13 juni een actiedag Ketentoezicht georganiseerd op bedrijventerrein De Liede. Tijdens deze …

Informatiebijeenkomst over ICL

Datum: 06-06-2024

Inwoners van Amsterdam-Noord maken regelmatig melding van geuroverlast door kunstmestfabriek ICL bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en maken zich …

De bodem in Buiksloterham veilig saneren

Datum: 27-05-2024

Het voormalig industrieterrein Buiksloterham in Amsterdam-Noord wordt omgetoverd tot woon- en werkgebied. Door de industrie in het verleden is de …

520 flexwoningen dankzij snelle vergunningverlening

Datum: 21-05-2024

Eind 2023 verleende de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een vergunning voor de bouw van 520 flexwoningen langs de Gaasperdammertunnel. Deze tijdelijke woningen …

Onderzoek industriegeluid IJmond: geluidbelasting hoog

Datum: 10-04-2024

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft in samenwerking met omwonenden onderzoek laten doen naar het geluid dat wordt geproduceerd op het industrieterrein …

Samenwerking vergroot slagkracht aanpakken indirecte lozingen

Datum: 21-03-2024

Resultaten pilot bekend In 2023 is de pilot Indirecte lozingen uitgevoerd door de Omgevingsdiensten Noord-Holland Noord, Noordzeekanaalgebied, IJmond en Hoogheemraadschap …

Stem