Via officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar alle bekendmakingen van gemeenten en provincies in ons werkgebied. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verleent namens een aantal gemeenten en provincies vergunningen op basis van de Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tijdens deze wettelijke besluitvormingsprocessen komt een moment dat u als inwoner inspraak heeft. Dit moment kondigt het bevoegd gezag aan in een bekendmaking.

Op de hoogte blijven in uw buurt

Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven van aanvragen en besluiten in uw directe omgeving dan kunt u zich via een email service aanmelden via overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Hoe vind ik een bekendmaking?

Gebruik de zoekfunctie van officielebekendmakingen.nl als u een specifieke bekendmaking zoekt. De publicatietitels op officielebekendmakingen.nl zijn uitgebreider dan op onze eigen website. Als u de bekendmaking heeft geselecteerd vindt u onderaan de pagina een directe link naar de bekendmaking op onze website met eventuele bijlagen. Zoekt u een bekendmaking, dan moet u zoeken op de organisatie namens wie wij een bekendmaking publiceren, bijvoorbeeld gemeente Amsterdam of provincie Noord-Holland. Als u ‘Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied’ kiest vindt u alleen onze eigen besluiten.

Zoek in lijst actuele bekendmakingen

Zoekt u naar een bekendmaking op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied dan doet u dat op de volgende manier:

 • Toets F3 of de combinatie Ctrl+F in (of Command (Cmd) ⌘ +F). Er verschijnt een zoekscherm.
 • Voer straat- of plaatsnaam in. Let op! U kunt alleen zoeken op soort publicatie en locatie.
 • Het aantal gevonden resultaten wordt weergeven in het zoekscherm.
 • Bij meer resultaten ziet u deze op de scrollbalk rechts van de pagina aangegeven met een geel of oranje streepje. Afhankelijk van uw browser kunt u met pijltjes ernaast of met toetsen volgende/vorige tussen de gevonden resultaten schakelen.


Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem