De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verleent vergunningen op basis van de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Tijdens deze wettelijke besluitvormingsprocessen komt een moment dat inwoners inspraak hebben. Dit moment kondigt het bevoegd gezag aan door middel van een zogenoemde bekendmaking. Hiermee kunt u zich op de hoogte stellen van wat er in uw omgeving gebeurt en daarop reageren.

De vergunningen en alle bijbehorende stukken worden gepubliceerd onder Bekendmakingen op ons digitaal Loket, op overheid.nl of in huis-aan-huisbladen.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem