Het gebied bij de Noorder IJplas is door de Amsterdamse gemeenteraad aangewezen als mogelijke plek om windmolens– officieel windturbines –te plaatsen. Amsterdam Wind, een samenwerking van Amsterdamse energiecoöperaties, wil daar 3 windturbines plaatsen.

Vergunningsaanvraag windturbines Noorder IJplas

Op dit moment behandelt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de vergunningsaanvraag voor plaatsing van deze 3 windturbines bij de Noorder IJplas in Amsterdam.

Wat is de rol van de omgevingsdienst bij windturbines

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent onder meer omgevingsvergunningen en houdt toezicht tijdens de bouw van windturbines. Lees meer over onze rol bij het bouwen van windturbines in de provincie Noord-Holland.

Planning

Wat is er al gebeurd?

 • In 2022 en 2023 heeft Amsterdam Wind een aantal informatiebijeenkomsten gehouden voor omwonenden over de plannen bij de Noorder IJplas (Meer info op website Amsterdam Wind);
 • Amsterdam Wind heeft een Milieueffectrapportage (MER) gemaakt waarin ze de milieugevolgen van hun plannen onderzoeken;
 • Op 31 maart 2023 heeft Amsterdam Wind de aanvraag van de vergunning met ruimtelijke onderbouwing bij de OD NZKG ingediend, samen met de Milieueffectrapportage (MER) en overige relevante documenten.
 • Wij hebben de aanvraag en bijbehorende stukken beoordeeld en daarbij advies gevraagd aan Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan en verschillende externe adviseurs, zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en netbeheerder Tennet.
 • Na onze beoordeling hebben we de stukken doorgestuurd naar de provincie Noord-Holland voor een eerste akkoord door Provinciale Staten

Wat gebeurt er nu?

De stukken komen vóór Provinciale Staten eerst op de agenda van de commissievergadering op 9 oktober óf 16 oktober (wanneer de datum bekend is, melden we dat hier). Voorafgaand aan de commissie worden de stukken gepubliceerd op de website van de provincie (vermoedelijk tussen 20 september en 9 oktober). Op dat moment plaatsen we een link naar de stukken op deze pagina. Bij de commissie kunt u inspreken (meer informatie)

Wat staat er op de planning?

 • Wanneer Provinciale Staten hun eerste akkoord hebben gegeven, is de volgende stap het maken van een ontwerpbesluit; dit is een concept-vergunning. Dit zal naar verwachting eind 2023 zijn.
 • Daarna publiceren we het ontwerpbesluit op onze website en kunt u reageren met een zienswijze.

Wat kunt u als omwonende verwachten?

Wij vinden het belangrijk dat omwonenden goed geïnformeerd zijn over onze rol, de procedure, onze besluiten en welke invloed omwonenden hierop kunnen uitoefenen.

Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl. U kunt zich hierbij abonneren op door u opgegeven zoekwoorden. U krijgt dan bericht wanneer er publicaties verschijnen die aan uw zoektermen voldoen.

Informatiebijeenkomst

Wanneer het ontwerpbesluit gepubliceerd is, organiseren we een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Ook delen we alle belangrijke informatie via deze pagina.

Neem gerust contact op als u vragen heeft

U kunt uw vraag stellen via ons contactformulier. Vermeld hierbij het zaaknummer 11948828.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem