Per 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Daarmee komt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen.

Op grond van de Wet open overheid mag iedereen informatie opvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), over alle bestuurlijke onderwerpen. Wij publiceren verzonden besluiten op ons digitale Loket.

Op grond van de Woo worden overheden verplicht om bepaalde categorieën informatie actief openbaar te maken. De OD NZKG maakt al veel informatie standaard openbaar via haar website. Zo vindt u in ons Loket diverse informatie op de kaart. In de Bibliotheek zijn verleende omgevingsvergunningen en handhavingsbesluiten te vinden.

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar gemaakt? Valt de informatie onder de Woo? Het digitale formulier Indienen Woo-verzoek vindt u eveneens in ons Loket. Het verplicht openbaar maken van informatie zal de komende tijd gefaseerd worden ingevoerd.

Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Weesp
 • Zaanstad
Stem