Per 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Daarmee is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) komen te vervallen. Op grond van de Wet open overheid mag iedereen informatie opvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) over alle bestuurlijke onderwerpen. Wij publiceren verzonden Woo besluiten op het loket.

Op grond van de Woo worden overheden verplicht om bepaalde categorieën informatie actief openbaar te maken. De OD NZKG maakt al veel informatie standaard openbaar via haar website. In de Bibliotheek op ons loket vindt u verleende omgevingsvergunningen, handhavingsbesluiten en publicaties.

Indienen Woo verzoek

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar gemaakt? Valt de informatie onder de Woo?  Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. We voeren de komende tijd het verplicht openbaar maken van informatie de komende tijd gefaseerd uit.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem