Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) mag iedereen informatie opvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) over alle bestuurlijke onderwerpen. Wij publiceren de verzonden besluiten op een wob-verzoek op ons digitale Loket.

De OD NZKG maakt veel informatie standaard openbaar via haar websites. Zo vindt u op ons Loket diverse informatie op kaart en onder de link Bibliotheek – naast het overzicht van Wob-besluiten – verleende omgevingsvergunningen en handhavingsbesluiten.

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar gemaakt en valt de informatie onder de Wob? Het digitale formulier Indienen Wob-verzoek vindt u eveneens op ons Loket.