Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) mag iedereen informatie opvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) over alle bestuurlijke onderwerpen. De OD NZKG maakt veel informatie standaard openbaar via de website.

In ons Loket vindt u o.a. de bibliotheek. Daarin publiceren we eerder gedane Wob-verzoeken, informatie op kaart en verleende omgevingsvergunningen.

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar gemaakt en valt de informatie onder de Wob? Het digitale formulier om een Wob-verzoek te doen vindt u eveneens in ons Loket bij Digitale formulieren.