Per 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Daarmee is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) komen te vervallen.

Op grond van de Wet open overheid mag iedereen informatie opvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) over alle bestuurlijke onderwerpen. Wij publiceren verzonden Woo besluiten op het loket.

Op grond van de Woo worden overheden verplicht om bepaalde categorieën informatie actief openbaar te maken. De OD NZKG maakt al veel informatie standaard openbaar via haar website. Zo vindt u in ons Loket diverse informatie op de kaart. In de Bibliotheek kunt u verleende omgevingsvergunningen en handhavingsbesluiten vinden.

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar gemaakt? Valt de informatie onder de Woo? Dan kunt u gebruik maken van het formulier Indienen Woo-verzoek op het loket. Het verplicht openbaar maken van informatie zal de komende tijd gefaseerd worden ingevoerd.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem