Namens de gemeenten en provincies in ons werkgebied (onze opdrachtgevers) ziet de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) toe op de naleving van milieu- en veiligheidsregels bij bedrijven en treden wij op als een bedrijf de regels overtreedt. Dat kan leiden het opleggen van een handhavingsbesluit, bijvoorbeeld een dwangsom of bestuursdwang, een (gedeeltelijke) sluiting van een bedrijf.

De provincies Noord-Holland en Utrecht hebben besloten alle handhavingsbesluiten die wij namens hen hebben opgelegd aan risicovolle bedrijven in Noord-Holland en Utrecht te publiceren. Deze bedrijven vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en/of de Richtlijn industriële emissies, categorie 4 (RIE4).

Op ons Loket vindt u een overzicht van overtredingen waarvan de handhavingsbesluiten zijn verzonden.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem