Namens onze opdrachtgevers (gemeenten en provincies) in ons werkgebied ziet de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) toe op naleving van milieu- en veiligheidsregels bij bedrijven en treden wij op als een bedrijf de regels overtreedt. Dat kan leiden tot het opleggen van een handhavingsbesluit, bijvoorbeeld een dwangsom of bestuursdwang of een (gedeeltelijke) sluiting van een bedrijf.

De provincies Noord-Holland en Utrecht hebben besloten alle handhavingsbesluiten die wij namens hen hebben opgelegd aan risicovolle bedrijven in Noord-Holland en Utrecht te publiceren. Deze bedrijven vallen vanaf 1 januari 2024 onder de Seveso richtlijn en /of Richtlijn industrieële emissies, categorie 4 (RIE4).

Kijk bij Handhavingsbesluiten voor een overzicht van overtredingen waarvan de handhavingsbesluiten zijn verzonden.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem