Norit Nederland B.V., aan de Pieter Ghijsenlaan in Zaandam, is een producent van actieve kool uit cokes, lignosulfonaat en teer die wordt gebruikt om onzuiverheden uit water, lucht, consumptiegoederen, farmaceutische producten, andere vloeistoffen en gassen te halen. In februari 2022 constateerde een inspecteur van de OD NZKG een overschrijding van de maximale toegestane uitstoot van naftaleen door het bedrijf. Op 16 februari 2022 heeft de OD NZKG het bedrijf een last onder dwangsom opgelegd van € 500.000,-. Het bedrijf moet maatregelen treffen om deze overschrijding omlaag te brengen en de emissie aan de wettelijke normen te laten voldoen. Het bedrijf heeft inmiddels enkele maatregelen uitgevoerd met een gunstig effect op de uitstoot. Uiterlijk 15 juli 2022 moet Norit met een meetrapportage aantonen dat het aan de regels voldoet.

Wat heeft de OD NZKG geconstateerd?

Bedrijven zoals Norit zijn verplicht aan de OD NZKG te rapporteren welke zogenoemde ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS) zij uitstoten. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. In dit kader heeft Norit emissiemetingen laten uitvoeren en hierover aan de OD NZKG gerapporteerd. Bij de controle van dit rapport constateerde onze inspecteur dat de gemeten concentraties naftaleen hoger zijn dan toegestaan.

Wat betekent dit voor omwonenden?

Bij langdurige blootstelling aan naftaleen kan dit nadelige effecten hebben voor milieu en volksgezondheid. Het is niet bekend sinds wanneer Norit de norm voor naftaleen overschrijdt en wat het effect op de omgeving in het verleden is geweest. De informatieplicht voor het rapporteren van ZZS is pas vanaf 2021 van kracht.

Welke actie heeft de OD NZKG ondernomen?

De overschrijdingen waren dermate hoog dat de OD NZKG Norit direct een last onder dwangsom heeft opgelegd van € 500.000,- en het bedrijf heeft opgedragen direct maatregelen te treffen om de emissie aan de wettelijke normen te laten voldoen. Dit moest het bedrijf middels een nieuwe meting na één maand aantonen.

Norit heeft een plan ingediend om de uitstoot te verminderen

Het bedrijf heeft inmiddels enkele maatregelen uitgevoerd. Er zijn onderdelen gecontroleerd en vervangen om te onderzoeken welk effect dit heeft op de uitstoot. Een geaccrediteerd bureau heeft hierna metingen uitgevoerd en dit blijkt een dermate gunstig effect te hebben, dat Norit meer onderdelen gaat inspecteren op gebreken en zonodig repareren of vervangen. Om dit uit te kunnen voeren lag de productie drie weken stil vanaf 14 maart 2022.

Norit heeft meer tijd nodig om maatregelen uit te voeren

Norit gaf aan meer tijd nodig te hebben om de werkzaamheden uit te voeren en daarna, indien noodzakelijk, nog extra reinigingstechnieken aan het proces toe te voegen. Norit kreeg van de OD NZKG tot 15 juni 2022 de tijd om maatregelen uit te voeren.

Uiterlijk 15 juli 2022 moet Norit een rapportage aanleveren

Op 24 april 2022 diende Norit opnieuw een verzoek tot uitstel van de termijn in. Het verzoek gaat niet over het uitvoeren van de meting, maar om het aanleveren van het meetrapport. Het geaccrediteerde meetbureau dat begin juni de meting uitvoert, heeft aangegeven minimaal vier weken nodig te hebben om het meetrapport aan te leveren. Omdat het afgesproken moment van de meting in juni niet verandert, gaat de OD NZKG akkoord met het verzoek van Norit. Het bedrijf moet nu uiterlijk 15 juli 2022 de rapportage aanleveren.

De OD NZKG organiseerde een bijeenkomst voor omwonenden

Op 23 maart 2022 gaven we uitleg over het plan van Norit en onze beoordeling daarvan. Omwonenden konden hun vragen stellen over ons toezicht en handhaving en de GGD was aanwezig voor beantwoording van vragen over gezondheid.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Stel deze dan via het contactformulier.


Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Weesp
 • Zaanstad
Stem