Netwerk eNoses

In het Amsterdams havengebied en langs het Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal staan elektronische neuzen, zogenoemde eNoses. De eNoses zijn grotendeels bevestigd …

Natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming (Wnb) van kracht. In de Wet Natuurbescherming is geregeld: de soortenbescherming (vogels, …