Netwerk eNoses

In het Amsterdams havengebied en langs het Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal staan elektronische neuzen, zogenoemde eNoses. De eNoses zijn grotendeels bevestigd …

Natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming (Wnb) van kracht. In de Wet Natuurbescherming is geregeld: de soortenbescherming (vogels, …

Natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming (Wnb) van kracht. In de Wet Natuurbescherming is geregeld: de soortenbescherming (vogels, …

Natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming (Wnb) van kracht. In de Wet Natuurbescherming is geregeld: de soortenbescherming (vogels, …

Wob-verzoeken

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) mag iedereen informatie opvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) over …