De overheid is op allerlei manieren betrokken bij het Noordzeekanaalgebied en dus ook uw woon- of werkgebied:

  • bij de inrichting van de openbare ruimte (bestemmingsplannen);
  • het beschermen van de natuur;
  • het reguleren van verkeersdrukte;
  • het waarborgen van de veiligheid, enzovoorts.

Als inwoner van de regio Noordzeekanaal krijgt u zelf ook te maken met de regels. Bijvoorbeeld wanneer u een terrein wilt ophogen of een ondergrondse tank uit uw tuin wilt verwijderen. Het is vaak lastig te bepalen voor welke onderwerpen u bij welke overheidsinstantie moet zijn. Wij leggen uit wat de rol is van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

Werkvelden

Stem