De overheid is op allerlei manieren betrokken bij het Noordzeekanaalgebied, en dus ook uw woon- of werkgebied: bij de inrichting van de openbare ruimte (bestemmingsplannen), het beschermen van de natuur, het reguleren van verkeersdrukte, het waarborgen van de veiligheid, enzovoorts.

Als inwoner van de regio Noordzeekanaal krijgt u zelf ook te maken met de regels. Bijvoorbeeld wanneer u een terrein wilt ophogen of een ondergrondse tank uit uw tuin wilt verwijderen. Het is vaak lastig te bepalen voor welke onderwerpen u bij welke overheidsinstantie moet zijn. Wij leggen uit wat de rol is van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

Werkvelden