Heeft u digitaal een aanvraag gedaan, een klacht ingediend of melding gedaan? Dan maken wij een dossier (zaak) aan in ons systeem. Daarna kunt u eenvoudig de status van uw zaak online volgen. Zo hoeven we niets meer te printen of per post te verzenden en belasten we het milieu minder. Ook kunnen we hierdoor sneller met u communiceren.               

Digitaal indienen en zaak volgen

Nadat u heeft ingelogd op een afgeschermde internetomgeving ontvangt u een sms of e-mail met een verificatiecode. U kunt vervolgens uw gegevens inzien, de status volgen en antwoorden op e-mails van de behandelaar. Berichten komen automatisch in uw zaakdossier terecht.

Digitale communicatie vindt alléén plaats via de zaak, via de knop `Reageer n.a.v. deze zaak´. Let op: documenten of reacties via rechtstreekse e-mailadressen van medewerkers van de Omgevingsdienst worden als niet ontvangen beschouwd. Er gaan dus geen wettelijke (afhandel)termijnen lopen. 

Bericht niet ontvangen? Check uw spamfolder

Verwacht u een bericht van ons? Houd dan ook uw spamfolder (ongewenste berichten) in de gaten. Het gebeurt regelmatig dat e-mails van de Omgevingsdienst onterecht als ‘spam’ (ongewenste berichten) worden aangemerkt en in de ‘spamfolder’ terechtkomen.

Digitale ondertekening van documenten

Op alle digitale documenten (brieven of besluiten) van de OD NZKG staat geen zichtbare handtekening. De documenten hebben namelijk een ‘elektronische handtekening’, die wordt gevormd door twee dingen:

  • de documenten worden digitaal vastgesteld door de Omgevingsdienst NZKG namens het bevoegd gezag. Dit staat ook vermeld op het document.
  • Samen met de digitale verzending van het document gebeurt dit vanuit ons beveiligde zaaksysteem (Mozard).

Andere contactmogelijkheden

Onze voorkeur gaat uit naar digitale communicatie; wij kunnen u dan beter en sneller van dienst zijn. Heeft u vragen over digitaal aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten en verzoeken om informatie (Woo-verzoeken)? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of via telefoonnummer 088-567 0200. Ook voor het mondeling indienen van zienswijzen of als u klachten heeft over de OD NZKG belt u naar 088-567 0200.

Wanneer u niet digitaal met ons wilt of kunt communiceren, kunt u ons bereiken per post en ontvangt u onze berichten op papier.

Digitale bereikbaarheid

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, en verzoeken om informatie (Woo-verzoeken) kunnen via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. De digitale weg is niet opengesteld voor wat betreft het e-mailadres van medewerkers. Dit betekent dat stukken of reacties gestuurd aan een persoonlijk e-mailadres als niet ontvangen worden beschouwd, en er geen wettelijke termijnen gaan lopen.

Met ketenpartners van de OD NZKG, zoals gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, zijn afspraken gemaakt over digitale communicatie. Alle informatie-uitwisseling en communicatie vindt digitaal (of telefonisch) plaats.Stem