De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is de omgevingsdienst voor het gebied rond het Noordzeekanaal. Dat doen we voor 8 gemeenten en 3 provincies. Onze belangrijkste taak is het leefbaar houden van dit gebied. Wij verlenen vergunningen en zien erop toe dat bedrijven hun wettelijke verplichtingen nakomen op het gebied van milieu, bodem en bouw.


Bekijk ook onze video over wat de Omgevingsdienst doet.

Kennis en advies

We hebben veel kennis in huis over afval, geluid, luchtkwaliteit, omgevingsveiligheid, tunnels en energiebesparing. Daarom denken we ook vaak mee over de omgevingsplannen in het gebied. Wat past er aan bedrijvigheid, infrastructuur en bouw? Welke gevolgen heeft dat voor de leefbaarheid? Ook denken wij mee over wat er nodig is om de samenleving te verduurzamen. We adviseren overheden hierover bij het maken van beleid.

Risicovolle bedrijven

Een bijzondere taak is dat wij toezicht houden op de circa 100 meest risicovolle bedrijven in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Dit zijn bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en waarvoor regels gelden vanuit de Europese Seveso-richtlijn Voorbeeld van een Seveso bedrijf is Tata Steel in Wijk aan Zee.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

In het Noordzeekanaalgebied wordt het steeds drukker: meer industrie, meer mobiliteit en een forse woningbouwopgave. Ontwikkelingen die impact hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Bewoners, werkgevers, werknemers en recreanten: iedereen heeft er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft.

Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid, ook de overheid. Wij voeren taken uit voor acht gemeenten (Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad) en drie provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht).

Bekijk onze opdrachtgevers


Wil jij meewerken aan de duurzame ontwikkeling van een hele regio?

Wij zoeken collega’s die zich maatschappelijk betrokken voelen. Die zich druk maken over de toekomst en daar het beste van willen maken. Voor zichzelf, maar ook voor de ruim 1.3 miljoen mensen die in het Noordzeekanaalgebied wonen.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem