Datum: 17-02-2022

De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Cabot Norit Nederland te Zaandam een last onder dwangsom opgelegd van € 500.000. Bij een controle begin deze maand constateerde een toezichthouder van de OD NZKG een flinke overschrijding van de emissiegrenswaarden voor naftaleen. Bij langdurige blootstelling kan naftaleen nadelige effecten hebben voor milieu en volksgezondheid. Het bedrijf heeft nu één maand de tijd maatregelen te treffen om deze overschrijding omlaag te brengen en de emissie aan de wettelijke normen te laten voldoen. Dit moeten ze aantonen met een nieuwe emissiemeting.

Cabot

Cabot is een producent van actieve kool uit cokes, lignosulfonaat en teer die wordt gebruikt om onzuiverheden uit water, lucht, consumptiegoederen, farmaceutische producten, andere vloeistoffen en gassen te halen. In het kader van de ZZS inventarisatie heeft Cabot op verzoek van de OD NZKG emissiemetingen laten uitvoeren. Tijdens de controle van dit rapport heeft een inspecteur van de OD NZKG geconstateerd dat de gemeten concentraties naftaleen hoger zijn dan toegestaan. Het gaat hier zowel om een overschrijding van het Activiteitenbesluit als om het maximaal toelaatbaar risiconiveau, de MTR waarde1.

Direct actie

De overschrijdingen zijn dermate hoog dat de OD NZKG Cabot direct een last onder dwangsom heeft opgelegd en het bedrijf heeft opgedragen direct maatregelen te treffen om de emissie aan de wettelijke normen te laten voldoen. Dit moeten ze middels een nieuwe meting na één maand aantonen. Indien de emissie niet binnen de gestelde termijn alsnog aan de grenswaarden voldoet, of het bedrijf aangeeft hier niet aan te kunnen voldoen, volgt verbeuring van LOD en volgen sancties.

Overlast

Omwonenden hebben in het verleden al vaker meldingen gedaan van geuroverlast afkomstig van het bedrijf. De OD NZKG informeert omwonenden die eerder melding hebben gedaan van overlast door dit bedrijf over deze ontwikkeling.

[1] MTR Het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) is de concentratie van een stof in water, sediment, bodem of lucht waar beneden geen negatief effect is te verwachten. Overschrijding van het MTR betekent dat mens of ecosysteem onacceptabele, nadelige effecten kunnen ondervinden door de immissie van een stof. De beoordeling van de aard en de effecten van ZZS vindt plaats door de hoogte van de immissieconcentratie te vergelijken met het MTR. (InfoMil)

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem