Deze website is een uitgave van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en is auteursrechtelijk beschermd.

Auteursrecht

Persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze website is toegestaan. De OD NZKG behoudt zich het auteursrecht voor van de informatie op www.odnzkg.nl. Hiermee wordt bedoeld de geplaatste tekst, logo’s en beeldmateriaal zoals illustraties en foto’s. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Redactie

Eindredactie: Team Communicatie

Fotografie op deze website

  • Medewerkers van de OD NZKG
  • René Kempes

Ontwerp van deze uitgave

www.odnzkg.nl©  is vormgegeven door Indrukwekkend.

Content Management Software

De content management software in gebruik bij de OD NZKG wordt geleverd door Mozard. Mozard© staat voor: MidOffice, Zaken, Antwoord, Registraties en Dienstverlening. Deze software maakt het organisaties mogelijk om hun dienstverlening en informatievoorziening te verbeteren. 

Postadres OD NZKG

Ebbehout 31, 1507 EA ZaandamStem