Presentator van het Toezichtfestival spreekt de genomineerden toe

Datum: 03-11-2020

De WKO Experttool van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft de publieksprijs gewonnen bij de verkiezingen voor de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2020.  Dat werd vandaag bekend gemaakt tijdens het Toezichtfestival, dat vanwege corona volledig digitaal was. Volgens de organisatie wees het publiek met een ruime meerderheid de WKO Experttool als winnaar aan. Een fantastisch resultaat!

De verkiezingen Handhaving en Toezicht zijn een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en VIDE. Hiermee stimuleren deze organisaties de innovatie van het toezichts- en handhavingsvak. Uit 31 inzendingen nomineerde de vakjury de WKO Experttool voor de eindstrijd, samen met vier andere projecten. Naast de publieksprijs is er een juryprijs. Deze werd gewonnen door het project ‘Stimulerend Toezicht’ van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Informatiegestuurd werken

Directeur Toezicht & Handhaving Mario Bakker: “Ik ben ontzettend trots dat we de Publieksprijs hebben gewonnen. Onze WKO Experttool is een innovatief instrument dat niet alleen het werk van inspecteurs eenvoudiger maakt bij de controle op wko-systemen, maar ook bijdraagt aan de verduurzaming van het Noordzeekanaalgebied. Deze prijs is een bevestiging van de vooruitstrevende aanpak van de OD NZKG, waarbij informatiegestuurd werken steeds meer de norm wordt. Dank aan iedereen voor de vele stemmen op onze tool. Een groot compliment aan alle collega’s die hieraan hebben meegewerkt!”

Wat is de WKO Experttool?

Steeds meer (publieke) gebouwen maken gebruik van duurzame bodemenergie voor verwarming en koeling. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de warmte-koudeopslagsystemen – om uiteenlopende redenen – niet optimaal functioneert. De WKO Experttool van de OD NZKG is een applicatie die alle informatie van een wko-systeem verzamelt, om daarmee de prestaties automatisch op 22 onderdelen te beoordelen. Dit geeft inzicht om de systemen optimaal te kunnen gebruiken. Daarnaast maakt de nieuwe tool het voor de inspecteurs van de OD NZKG veel eenvoudiger om de systemen jaarlijks te controleren. Waar in het verleden uit verschillende bronnen handmatig informatie verzameld moest worden om deze te analyseren, is dit nu volledig geautomatiseerd en kunnen systemen snel en nauwkeurig worden beoordeeld.

Juryrapport

‘De jury is onder de indruk van dit project’, dat staat in het juryrapport van de verkiezingen Handhaving en Toezicht. ‘De WKO Experttool van OD NZKG verzamelt en toetst een WKO-systeem snel, eenvoudig en nauwkeurig. Volgens de jury neemt de nieuwe tool inspecteurs een ingewikkelde en tijdrovende klus uit handen. Waar in het verleden uit verschillende bronnen handmatig informatie verzameld moest worden om deze te analyseren, is dit nu volledig geautomatiseerd. De jury is het er unaniem over eens dat de WKO Experttool hiermee de (administratieve) efficiëntie van OD NZKG bij de jaarlijkse toetsing van het groeiende aantal open bodemenergiesystemen enorm verbetert. Daarnaast is de jury van mening dat de door de WKO Experttool verkregen inzichten niet alleen bruikbaar zijn voor eigenaren om hun systeem te optimaliseren, maar ook toezichthouders helpen bij het maken van de juiste beleidskeuzes rondom energietransitie.’

Overige genomineerden

Naast de OD NZKG waren de genomineerden: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Inspectie Leefomgeving en Transport, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en een samenwerking tussen Omgevingsdienst Regio Arnhem, DCMR Milieudienst Rijnmond, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en Team Ketentoezicht van de Gelderse Omgevingsdiensten.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem