Datum: 15-05-2020

In Noord-Holland zijn ruim 600 open bodemenergiesystemen waarin warmte-koude opslag plaatsvindt. Vooral bedrijven en instellingen maken gebruik van deze systemen voor de klimaatbeheersing van hun gebouwen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft met de WKO Experttool een instrument ontwikkeld dat een beter inzicht geeft in het functioneren van deze systemen.

Steeds meer bedrijven en instellingen stappen over op duurzame energie voor de verwarming en koeling van hun gebouwen, bijvoorbeeld via een open bodemenergiesysteem. Zo’n systeem maakt gebruik van de warmte of koude die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater.

Prestatie automatisch beoordeeld

De WKO Experttool van de OD NZKG verzamelt alle informatie van een WKO-systeem om de prestaties automatisch op 22 onderdelen te beoordelen. Dit geeft inzicht om de systemen optimaal te kunnen gebruiken.

Volledig geautomatiseerd

Daarnaast maakt de nieuwe tool het voor de inspecteurs van de OD NZKG veel eenvoudiger om de systemen jaarlijks te controleren. Waar in het verleden uit verschillende bronnen handmatig informatie verzameld moest worden om deze te analyseren, is dit nu volledige geautomatiseerd en kunnen systemen snel en nauwkeurig worden beoordeeld.

Energietransitie

Andere belangrijke pluspunten van het systeem zijn de mogelijkheid om de vergunningen voor de systemen meer op maat te kunnen verlenen en het assisteren bij beleidskeuzes rondom de energietransitie.

Winnaar publieksprijs Handhaving en Toezicht

Op 3 november 2020 won De WKO-Experttool de publieksprijs bij de verkiezingen Handhaving en Toezicht 2020. Deze prijs is een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), Vide en de Inspectieraad. Doel is om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren.

Op de foto: WKO Energiecentrale in Beverwijk

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem