Aannemers dienen ontheffingsverzoeken in om 's avonds door te kunnen werken en zo het werk te spreiden

Datum: 30-03-2020

Extra nachtopvang voor daklozen, met spoed alcohol mogen leveren als ontsmettingsmiddel en bouwbedrijven die ‘s avonds door willen gaan om werkzaamheden te spreiden. Zomaar enkele onderwerpen waar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) mee te maken heeft in tijden van Corona. Wij zetten alles op alles om deze aanvragen vanwege hun maatschappelijke belang met spoed te behandelen.

De crisis zorgt voor bijzondere aanvragen, waarbij we soms onder grotere tijdsdruk beslissingen moeten nemen. Zo ontvingen we verzoeken van bedrijven om met spoed alcohol te kunnen leveren, als ontsmettingsmiddel. Gezien het maatschappelijk belang behandelen we deze verzoeken met prioriteit. Hierbij blijven we opletten dat de veiligheid geborgd blijft.

Extra nachtopvang voor daklozen

In Amsterdam was behoefte aan extra nachtopvang voor daklozen, om zo voor meer spreiding te kunnen zorgen. Sporthallen Zuid was hiervoor het aangewezen gebouw. Waar we normaal 8 weken de tijd hebben om te onderzoeken of een gebouw bruikbaar en brandveilig is, moet dit nu in sneltreinvaart. Een sporthal is natuurlijk niet uitgerust voor grootschalige bewoning. Je kijkt daarom ook naar de mogelijkheid van zogenaamde gelijkwaardige maatregelen: zo zijn brandwachten ingezet, omdat er geen ontruimingsalarm in het pand aanwezig is. Hiervoor hebben we goed overleg met de brandweer of veiligheidsregio.

Schipholtunnel extra werkzaamheden

Nog een Corona-gerelateerde aanvraag kwam van ProRail. Doordat er nu minder treinen rijden, wilden zij later geplande werkzaamheden aan de Schipholtunnel naar voren schuiven. De vraag kwam of de OD NZKG snel mee kan werken aan de benodigde vergunningverlening. Daar springen we in zo’n geval actief op in.

Op de bouwplaats langer doorwerken

We zien nu ook meer ontheffingsverzoeken van aannemers in Amsterdam om  ’s avonds langer door te mogen werken. Dit om zo de werkzaamheden te spreiden, zodat medewerkers op meer afstand van elkaar kunnen werken. Hier kunnen we in duidelijke gevallen mee akkoord gaan, onder andere op advies van onze toezichthouders. Voorwaarde is communicatie hierover met omwonenden en geen of minimale overlast.

Lees meer over thema’s waar wij ons allemaal mee bezig houden.

Voor vragen over onze aanpak en extra informatie, kunt u contact opnemen via onze contactpagina.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem