Het Noordzeekanaalgebied kent een grote bouwopgave. Alles wat wordt gebouwd en verbouwd bekijken wij van alle kanten. Het moet voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van:

  • Veiligheid (constructieve veiligheid, brandveiligheid) 
  • Gezondheid (ventilatie, bescherming tegen geluidhinder)
  • Bruikbaarheid 
  • Energiezuinigheid en duurzaamheid
  • Ruimtelijke inpassing en veilig gebruik

Wij zien erop toe dat bouwbedrijven voldoen aan deze verplichtingen. Voordat kan worden gebouwd of gerenoveerd, is een bouwvergunning (een Omgevingsvergunning Bouw) nodig. Ook voor sloop, aanpassing van de infrastructuur, tijdelijke bouwwerken bij evenementen of reclame-uitingen is dit soms verplicht. Om het proces zo efficiënt en soepel mogelijk te laten verlopen, overleggen we bij voorkeur in een vroeg stadium met de aanvrager van een vergunning.

Thema’s

Stem