Tata Steel

Datum: 30-09-2020

De vergunningen van de Sinterfabriek, de Pelletfabriek, de Oxystaalfabriek en de beide Hoogovens van Tata Steel kunnen op een aantal punten worden aangescherpt en verduidelijkt. Dat stellen de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) naar aanleiding van een onderzoek dat zij hebben laten doen naar de vergunningen. Eerder dit jaar werden ook de vergunningen van de Kooksfabrieken onderzocht.

Vergunningen aanscherpen waar mogelijk, betere handhaving
Provincie en OD NZKG zien kansen om tot een aanscherping van normen van zwaveldioxide (SO2) te komen. Daarnaast bieden deze onderzoeken nieuwe inzichten waarop de OD NZKG een aantal voorschriften in de vergunning gaat aanscherpen, waardoor ook de mogelijkheden om actief en effectief te gaan handhaven verbeteren. Dit draagt bij aan de vermindering van de uitstoot.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Waar het kan scherpen we de vergunningen aan. Deze onderzoeken geven inzicht in de mogelijkheden om dat te doen. We hebben de acties die uit dit onderzoek naar voren komen inmiddels in gang gezet”.

Aanleiding
Vorig jaar is geconstateerd dat de sinterkoelers van Tata Steel meer stof uitstootten dan op basis van de vergunning bekend was. Naar aanleiding daarvan heeft de provincie aan de OD NZKG opdracht gegeven te laten onderzoeken of deze situatie ook in de andere fabrieken van Tata Steel kan voorkomen. In juni werd onderzoek afgerond naar de Kooksfabrieken van Tata Steel. In het onderzoek zijn de vergunningen van de Hoogovens, Sinter-, Pellet en Oxystaalfabriek van Tata Steel vergeleken met de daadwerkelijke situatie met als doel achterhalen of er zaken zijn die kunnen leiden tot een situatie zoals eerder met de sinterkoelers.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem