Cabot Norit Zaandam

Datum: 06-10-2021

Op 30 september hield de OD NZKG op verzoek van de omwonenden van het bedrijf Cabot Norit in Zaandam een bijeenkomst over het ontwerpbesluit Milieu voor dit bedrijf, dat sinds 8 september ter inzage ligt. Naast 8 bewoners waren hierbij een vertegenwoordiger van de gemeente Zaanstad en van de ontwikkelaar van het Hembrugterrein, Hembrug BV, aanwezig.

De bewoners gaven tijdens de bijeenkomst aan dat ze veel last hebben van geurhinder van het bedrijf en in mindere mate ook geluidsoverlast ervaren. Ook maken ze zich zorgen over hun gezondheid vanwege de emissies naar de lucht. De bewoners hadden veel vragen. Niet alleen over de vergunningenprocedure, maar ook over het toezicht op het bedrijf. De OD NZKG organiseert daarom binnenkort een nieuwe bijeenkomst waarin meer wordt ingezoomd op de werkwijze van toezicht en de behandeling van overlastmeldingen.

Iedereen kan tot uiterlijk 20 oktober zienswijzen inbrengen op het ontwerpbesluit Milieu (kijk bij 08-09-2021).

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem