bedrijventerrein Spoorzicht

Datum: 21-05-2021

Op 19 mei gingen medewerkers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) in gesprek met een aantal omwonenden van bedrijventerrein Spoorzicht in Nieuw-Vennep. Zij ervaren al langere tijd geur- en geluidsoverlast. Voor een deel lijkt dit afkomstig van ijzergieterij Waeles. De bewoners konden tijdens het gesprek vragen stellen en de OD NZKG gaf uitleg over haar rol, het aanstaande emissieonderzoek bij Waeles en de nieuwe vergunning die het bedrijf heeft aangevraagd.

De OD NZKG is vergunningverlener en houdt toezicht bij bedrijven met milieubelastende activiteiten. Omwonenden van het bedrijventerrein Spoorzicht in Nieuw-Vennep ervaren regelmatig geur- en geluidsoverlast afkomstig van dit terrein en maken zich zorgen over het mogelijke effect op hun gezondheid. De OD NZKG organiseerde daarom een online gesprek met enkele bewoners, waaronder leden van de Dorpsraad en de eigenaar van het kinderdagverblijf in de buurt.

Vergunningsaanvraag

Waeles heeft bij de OD NZKG een verandering van de vergunning aangevraagd. Het bedrijf wil onder andere een verruiming van zijn openingstijden en uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen. Daarnaast is de OD NZKG van plan de vergunning op een aantal punten ambtshalve te wijzigen. De OD NZKG beoordeelt op dit moment de aanvraag van Waeles en heeft het bedrijf om aanvullende gegevens gevraagd. Zodra alle gegevens zijn aangeleverd, worden deze inhoudelijk beoordeeld en stelt de OD NZKG een ontwerpbeschikking op. Met de nieuwe vergunning wordt de oude vergunning uit 2004 aangepast, zodat deze voldoet aan de hedendaagse inzichten. Ook op het gebied van hinder naar de omgeving.

Emissieonderzoek

Eind mei wordt een emissieonderzoek uitgevoerd bij Waeles, in opdracht van de OD NZKG. Hierbij wordt onder representatieve bedrijfsomstandigheden onderzoek verricht naar de aanwezigheid van schadelijke stoffen en gassen in de schoorstenen van het bedrijf. Ook worden zogenoemde veegmonsters genomen in de omgeving, waarbij de samenstelling van stof wordt vergeleken met de samenstelling van stof bij Waeles. Een onafhankelijk en gecertificeerd bureau voert dit onderzoek uit en berekent daarin ook de milieubelasting in de omgeving. Op basis van dit onderzoek kan een gezondheidskundige analyse worden uitgevoerd. De gemeente heeft hiervoor een verzoek bij de GGD ingediend.

Vervolggesprek

De aanwezige bewoners stelden het gesprek op prijs en zijn blij dat er een emissieonderzoek komt. Met hen is afgesproken om na de zomer een nieuw gesprek te voeren waarin de resultaten van het dit onderzoek worden besproken. Ook komt er een bijeenkomst voorafgaand aan publicatie van de ontwerpbeschikking van Waeles, waarin de OD NZKG hier uitleg over geeft.

Meer informatie vindt u in het aandachtsdossier: Geuroverlast Nieuw-Vennep op ODNZKG.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem