Vanuit Nieuw-Vennep ontvangt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) meldingen over geuroverlast. Bewoners vermoeden dat de bedrijven Waeles en Kverneland hiervoor grotendeels verantwoordelijk zijn. De meeste meldingen van geuroverlast komen uit het woongebied ten zuidoosten van een industrieterrein. Geuroverlast is hier niet altijd tot één bedrijf terug te brengen. Er zijn verschillende bedrijven gevestigd die geuroverlast kunnen veroorzaken.

Rol van de omgevingsdienst

De OD NZKG is, namens gemeente Haarlemmermeer en provincie Noord-Holland, verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan de bedrijven in dit gebied. Wij houden toezicht op het naleven van de milieuwetgeving (onder andere de regels met betrekking tot geur en geluid) en handhaven waar nodig. De OD NZKG zet zich in om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

De OD NZKG controleert het bedrijf Waeles gemiddeld drie keer per jaar op naleving van de regels uit de milieuvergunning. Waeles bereidt momenteel een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor. Hierbij hoort ook een geuronderzoek. Doel hiervan is om de geuremissie en geurbelasting te beperken. Daarnaast is Waeles overgegaan op het gebruik van enkel verfvrij schroot.

Het bedrijf Kverneland wordt tenminste één keer per jaar gecontroleerd op naleving van de milieuregelgeving. De afgelopen jaren heeft de OD NZKG enkele overtredingen op de milieuvoorschriften geconstateerd. Deze zijn allemaal binnen de gestelde tijd opgelost. Geen van deze overtredingen hadden betrekking op geur.  

Overlast melden

Ervaart u geuroverlast? Maak dan een melding. Bel met de OD NZKG via tel (088) 567 0200 (tijdens kantooruren) of maak gebruik van ons formulier. De inspecteurs nemen uw melding dan in behandeling en onderzoeken of de bron van de geurhinder te herleiden is.

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de veelgestelde vragen

Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem