Nieuwe camera OD NZKG ziet 400 onzichtbare stoffen

Datum: 08-05-2021

Hij ziet eruit als een hobbycamera om vakantiefilmpjes mee te maken, maar de nieuwste aanwinst van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is een hypergeavanceerd instrument. Met de FLIR IR-camera kunnen inspecteurs uitstoot en lekkages van vluchtige organische stoffen detecteren die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Inspecteurs Marc Reedijk en Hans Oude Ophuis beheren de camera namens de OD NZKG: “hiermee zetten we een grote stap vooruit in ons toezicht op onder andere de benzineterminals in het Westelijke Havengebied”.

De OD NZKG heeft de camera aangeschaft om beter zicht te krijgen op de uitstoot en lekkages van vluchtige organische stoffen (VOS). Dit is de verzamelnaam voor een groep van koolwaterstoffen die, zoals de naam al suggereert, makkelijk verdampen. Denk hierbij onder andere aan componenten van brandstoffen en oplosmiddelen zoals benzeen. Met de camera kunnen foto’s en filmbeelden worden gemaakt waarbij je de gassen als een soort rookpluim in beeld krijgt.

Zintuigen

Hans Oude Ophuis: “In het Westelijk Havengebied in Amsterdam maar ook daarbuiten, houden we toezicht op de benzineterminals. Het is van groot belang dat brandstoffen hier veilig zijn opgeslagen en er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen. Nu controleren we met onze zintuigen, waarbij we eventuele lekkages dus moeten zien of ruiken. Dat geeft geen 100% zekerheid dat we alles oppikken. De IR-camera kan tot een afstand van 100 meter maar liefst 400 verschillende gassen waarnemen en is daarmee een zeer waardevolle toevoeging.”

Innovatief

Naast de benzineterminals kan de camera worden ingezet voor het opsporen van dampretourlekkages bij zuigwagens die gevaarlijke stoffen uit tanks of van spills opzuigen en bij benzinetankstations, maar ook voor het vastleggen van warmtelekken in gebouwen door middel van thermografische beelden. Adjunct-directeur Mario Bakker: “de aanschaf van deze camera past in de filosofie van de OD NZKG, waar we continu op zoek zijn naar innovatieve oplossingen om ons werk slimmer en efficiënter te maken. Zo werken we met eNoses – een soort digitale neuzen – die verandering in de luchtsamenstelling oppikken langs belangrijke vaarwegen in ons werkgebied en hebben we met de prijswinnende WKO Experttool beter inzicht in de werking van warmte- koudeopslaginstallaties. We zijn hierbij altijd gefocust op ons doel: het borgen van een schone en veilige leefomgeving”.

Voordeel voor bedrijven én omwonenden

Marc Reedijk ziet ook voordelen voor de bedrijven waarbij de camera wordt ingezet: “Lekkages van brandbare gassen geven een veiligheidsrisico, zeker bij grootschalige benzine- en gasopslag. Bedrijven zijn primair zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan hun installaties. Maar doordat we met de camera potentiële gevaarbronnen letterlijk in beeld brengen en deze gegevens met de bedrijven delen, kunnen we mogelijke incidenten voorkomen. Daarnaast zorgen we ook dat eventuele geuroverlast voor omwonenden ten gevolge van die gasontsnappingen wordt teruggedrongen. De resultaten van de inspectie worden natuurlijk gerapporteerd in het kader van toezicht, zodat bedrijven ook maatregelen gaan nemen”.

Opleiding

Hans Oude Ophuis: “Voordat we de camera in gebruik nemen, volgen we een opleiding, want het vergt wel enige kennis om de camera te bedienen en de beelden juist te interpreteren. Je moet alles handmatig instellen, want in tegenstelling tot een gewone camera zit er helaas geen automatische stand op.”

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem