Datum: 08-01-2020

Momenteel bestudeert de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) de aanvraag van een uitgebreide omgevingsvergunning voor de bouw van een hal voor Harsco Metals. De hal overkapt de locatie waar de verwerking van rozaslak plaatsvindt en moet omwonenden in de toekomst vrijwaren van stof.

Rozaslak komt vrij uit het proces van staal maken door Tata Steel. De aangevraagde vergunning heeft betrekking op meerdere milieuaspecten, zoals de engineering, emissies en bouwconstructie van de afzuiginstallatie. De OD NZKG heeft een gedoogtoestemming voor de binnenkant (innershell) van de hal verleend aan Harsco Metals om een betonnen fundering te storten. Hierdoor kan het beton uitharden en loopt de bouw geen vertraging op. De vergunning voor de buitenkant van de hal is verleend in april 2019.

6 Weken inzagetermijn

De aanvraag voor de vergunning Innershell is eind november ingediend. Naar verwachting zal in februari/maart het ontwerp van de vergunning door de OD NZKG ter inzage (6 weken) worden gelegd, waarna in april de definitieve vergunning kan worden afgegeven. De verwerking van rozaslak in de hal van Harsco Metals zal dan kunnen starten in april. Om deze termijn te halen hanteert de OD NZKG een behandeltermijn die 6-8 weken korter is dan gebruikelijk. De inspraaktermijn op de ontwerpbeschikking blijft ongewijzigd conform de wettelijke termijnen. De inspraaktermijn bestaat uit 6 weken inzage op de ontwerpbeschikking en 6 weken om tegen het besluit in beroep te gaan.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem