Tata Steel

Datum: 25-01-2019

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied versnelt de vergunningprocedure voor de bouw van een hal door Harsco. De hal moet dienen als overkapping en inpandig brengen van de stort van Rozaslak om de stofoverlast in de omgeving drastisch te verminderen. De bouw en het ontwerpen van de technische installatie nemen het grootste deel van de tijd in beslag en voor de realisatie van de hal zijn verschillende vergunningen nodig.

Nieuwe hal voor Harsco

Om de nieuwe hal snel te kunnen realiseren zijn een aantal factoren van belang: het technisch ontwerp, de bouw en de vergunningprocedure.

Onderdeel van het technisch ontwerp is het nemen van proeven met de nieuwe opstelling en daar bij behorend onderzoek naar onder andere veiligheid, werkomstandigheden en milieu-effecten. Dit leidt er toe dat pas eind mei de vergunning voor dit proces (innershell) kan worden aangevraagd.

Om het bouwen van de hal zelf (outershell) te bespoedigen kiest de OD voor een separate vergunning procedure voor het bouwen. Deze informatie is namelijk eerder beschikbaar dan de informatie over de innershell.  Om te komen tot een goede aanvraag vindt momenteel intensief overleg plaats. Naar verwachting kan eind februari de definitieve bouwaanvraag worden ingediend. Daarmee kan de vergunning eind april zijn verleend.

Randvoorwaarde is dat Harsco volledige en correcte informatie en tekeningen verstrekt.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem