overzichtsfoto luchthaven Schiphol met blauwe lucht

Datum: 02-06-2020

Sinds het begin van de coronacrisis nam het vliegverkeer drastisch af. Op Schiphol is het daardoor uitgestorven. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) bespreekt met de luchthaven de mogelijkheden om een aantal bouwwerkzaamheden naar voren te halen.

Doordat Schiphol nu geen rekening hoeft te houden met passagiers die door de terminals lopen, kunnen ze hier makkelijker verbouwingen uitvoeren. Er hoeven geen delen te worden afgesloten en bouwschotten zijn nu niet noodzakelijk om het werk af te schermen. Om de processen te versnellen worden vergunningsaanvragen gefaseerd aangevraagd.

Rijbaan Quebec

Een voorbeeld van een verbouwing die Schiphol naar voren heeft geschoven is brandveiligheid bestaande bouw (het op orde brengen van de brandcompartimenteringen) binnen de hele terminal. Verder is Schiphol druk met werkzaamheden aan de verdubbeling van de rijbaan Quebec, over de A4. Hierbij heeft de OD NZKG ondersteund om alles bestemmingsplan-technisch op orde te krijgen, zowel op milieu- als bouwgebied. 

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem