Bedrijventerrein Harsco

Datum: 27-02-2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft vandaag het ontwerpbesluit van de nieuwe hal voor de rozaslak van Harsco Metals gepubliceerd. De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het verlenen van een omgevingsveranderingsvergunning milieu en bouw, voor het inrichten en in gebruik nemen van een bedrijfshal voor opslag en verwerking van giethal-, slob- en ontzwavelingsslakken.

De hal wordt voorzien van een ruimteafzuiging voorzien van een stoffilter. Deze verandering wordt doorgevoerd om de erupties van (grafiet)stof bij de behandeling van ontzwavelingsslakken uit te sluiten.

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking tot uiterlijk 10 april naar voren brengen via dit webformulier. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam.

Heeft u een vraag over deze zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem