Datum: 02-11-2022

Uitkomsten van emissiemetingen aan de schoorstenen van Tata Steel’s Kooksgasfabriek 2 (KGF2) zijn voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) aanleiding voor een waarschuwing. Daarmee eist de OD NZKG dat de uitstoot van diverse PAK’s binnen vier weken aan de norm voldoet. Ook wordt er nader onderzoek gedaan en worden emissiegegevens gevorderd.  

De Omgevingsdienst zoekt de grens op van wat op dit moment, zowel wettelijk als technisch gezien, maximaal mogelijk is om uitstoot die schadelijk is voor mens en milieu drastisch terug te brengen. Dit onderzoek naar de uitstoot van KGF2 is daar onderdeel van. Er zijn in opdracht van de OD NZKG emissiemetingen uitgevoerd aan schoorstenen van de KGF2 door een geaccrediteerd meetbureau. Doel van het onderzoek: mogelijkheden vinden die bijdragen aan het verminderen van geuroverlast. Op de meeste punten voldoet Tata Steel aan de milieunormen. Zo tonen uitkomsten van metingen aan de blustoren aan dat aan de norm voor stof en metalen wordt voldaan.  

Waarschuwing 

Een overschrijding van de milieunorm werd wél geconstateerd ten aanzien van de PAK-concentratie voor de stoffen naftaleen en fenantreen. Daarop eist de OD NZKG middels een waarschuwingsbrief dat deze uitstoot binnen vier weken moet voldoen aan de wet- en regelgeving. Als Tata Steel hier niet aan voldoet, onderneemt de OD NZKG verdere handhavingsstappen. 

Nader onderzoek 

Verder laten indicatieve metingen een hoge stofconcentratie zien bij een deel van de batterijen. Tata Steel moet op dit punt voldoen aan daggemiddelde concentraties. Om de indicatieve metingen te controleren, heeft de OD NZKG de gegevens, vanaf 1 oktober 2022, van het automatische meetsysteem gevorderd. Dat is nu mogelijk, omdat de OD NZKG in een eerdere aangescherpte vergunning (bij de implementatie van de BBT-conclusie 49) een continue meetverplichting heeft geëist per 1 oktober 2022 voor stof op de batterijschoorstenen. Door deze aanscherping kan de OD NZKG constateren of structureel wordt voldaan aan de eisen uit de vergunning.  

Door een afwijkend analyseresultaat blijkt de uitkomst van de meting van zware metalen (in stof) van één van de batterijen niet betrouwbaar. Daarom wordt de meting opnieuw uitgevoerd. Resultaten van metingen aan de andere drie batterijen laten zien dat deze voldoen aan de norm voor zware metalen. 

Bij dit onderzoek heeft de OD NZKG de gekanaliseerde bronnen bij KGF2 onderzocht. Op een later moment vinden er metingen plaats aan de diffuse bronnen.

Klankbordgroep van omwonenden  

Voor de emissiemetingen aan de KGF2 is een klankbordgroep samengesteld bestaande uit omwonenden en een expert. Gemeten bronnen en stoffen zijn vooraf afgestemd met deze groep. De opzet van de metingen is ook besproken met Tata Steel. Op één november zijn de klankbordgroep en Tata Steel geïnformeerd. De klankbordgroep is tijdens een presentatie door het meetbureau meegenomen in de resultaten.  

Foto: John-Gundlach-Flying-Holland

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem