Datum: 19-05-2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft vandaag de openstellingsvergunning voor de Gaasperdammertunnel afgegeven. Deze vergunning is een belangrijke mijlpaal voor het in gebruik mogen nemen van deze bijzondere 3 kilometer lange wegtunnel.

Een belangrijke voorwaarde om de openstellingsvergunning te verlenen is de check of in het veiligheidsbeheersplan wordt aangetoond dat te allen tijde aan de veiligheidseisen wordt voldaan, ook bij bestrijding van rampen of andere gevaarlijke gebeurtenissen in de tunnel.

Grote hoeveelheid vergunningen

Binnen de OD NZKG is er veel specifieke tunnelveiligheidsexpertise. Vanaf 2010 is de OD NZKG (destijds nog als DMB – Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam) al betrokken bij het voortraject. In 2016 hebben wij de omgevingsvergunning bouw voor de gehele tunnel afgegeven. Voor deze gigantische tunnel zijn vanuit de OD NZKG circa 50 omgevingsvergunningen afgegeven voor ‘kunstwerken’ zoals een grote fly-over van de A9 naar de A2, een brug over de Amstel, verbredingen van diverse viaducten, parkbruggen, geluidsschermen en tijdelijke hulpbruggen voor fietsers en autoverkeer. Ook zijn er sloopmeldingen afgegeven, zijn er diverse ontheffingen verleend, bijvoorbeeld om te werken buiten reguliere tijden, is er heel veel grond afgevoerd, wat deels ook weer hergebruikt zal worden op de locatie, en zijn er bodemonderzoeken gecontroleerd. Alles bij elkaar hebben er wel 50 medewerkers van de OD NZKG op enig moment aan dit project bijgedragen.

Testen bijwonen

Zo zijn er heel wat brandveiligheidsrapporten beoordeeld en zijn er diverse medewerkers bij specifieke brandproeven wezen kijken. Ook hebben we veel testen bijgewoond om te zien of alles functioneert en de tunnel veilig open kan. We beoordelen of we voldoende vertrouwen hebben dat alle systemen naar behoren werken. Met het verlenen van de openstellingsvergunning heeft de OD NZKG, als bevoegd gezag namens de gemeente Amsterdam, beoordeeld dat de tunnel aan de wettelijke eisen voldoet.

Gaasperdammertunnel

De Gaasperdammertunnel is een hele bijzondere tunnel; een 3 kilometer lange landtunnel met 5 tunnelbuizen, waarvan de middelste een wisselbaan heeft. Deze zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer in de Noordelijke Randstad. Op het tunneldak komt een groot park, met water en bruggen. Deze tunnel levert een flinke verbetering op het gebied van leefbaarheid, zoals luchtkwaliteit en geluidshinder en verbindt de wijken Gaasperdam en Bijlmermeer.

Foto: Rijkswaterstaat

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem