Datum: 01-10-2014

Leden Algemeen Bestuur

op de foto: vlnr Dick Emmer Zaanstad (vice voorzitter),,Gert Jan van der Hoeven Aalsmeer, Ruud Grondel Diemen, Theo Weterings Haarlemmermeer (voorzitter), Mieke Blankers-Kasbergen Ouder-Amstel, Reinout Woittiez, algemeen directeur en secretaries Tjeerd Talsma provincie Noord-Holland.

Herbert Raat van Amstelveen, Dagmar Oudshoorn-Tinga van Uithoorn en Maarten van Poelgeest van gemeente Amsterdam waren afwezig.

Vanuit de colleges van gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad zijn de volgende personen voorgedragen als lid van het Algemeen Bestuur:

  • Dhr. van der Hoeven, Aalsmeer
  • Dhr. Raat, Amstelveen
  • Dhr. Grondel, Diemen
  • Dhr. Weterings, Haarlemmermeer
  • Mw. Blankers-Kasbergen, Ouder-Amstel
  • Mw. Oudshoorn-Tinga , Uithoorn
  • Dhr. Emmer, Zaanstad
  • Gedeputeerde Talsma blijft lid van het Algemeen Bestuur, in ieder geval tot de provinciale verkiezingen in 2015.
  • Vanuit het college van de gemeente Amsterdam blijft dhr. van Poelgeest voorlopig nog lid, tot het nieuwe college in Amsterdam is gevormd.

Gemeenschappelijke regeling

Volgens de regels van de Gemeenschappelijke regeling neemt het Algemeen Bestuurslid van gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstad en het lid van provincie Noord-Holland ook zitting in het Dagelijks Bestuur. De Amstel- en Meerlandgemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) kiezen uit hun midden één vertegenwoordiger die zitting neemt in het Dagelijks Bestuur. Dhr. van der Hoeven is door de Amstel- en Meerlandgemeenten aangewezen als vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur.

Portefeuilles

De heer Weterings, voormalig voorzitter van de Omgevingsdienst NZKG en burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, is opnieuw benoemd tot voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Daarmee is hij ook portefeuillehouder algemene zaken binnen het bestuur. Dhr. Emmer, vertegenwoordiger uit Zaanstad, is benoemd tot vicevoorzitter. Tevens heeft hij de portefeuille bedrijfsvoering gekregen. Gedeputeerde Talsma heeft wederom de portefeuille BRZO toebedeeld gekregen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem