Blussen in de haven van Amsterdam

Datum: 25-08-2023

Al 10 jaar werken wij aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dat doen we natuurlijk niet alleen. We werken samen met veel verschillende partners. Hoe ervaren zij die samenwerking? En hoe dragen zij met ons bij aan het volbrengen van onze mooie missie? Die vraag staat centraal in deel 3 van onze terugblik op 10 jaar OD NZKG. Bekijk alle verhalen op 10jaaronze.odnzkg.nl of lees hieronder over de samenwerking met de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA).

Jimi Korst, bevelvoerder bij de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam:

‘De Gezamenlijke Brandweer Amsterdam is in 2019 opgericht met als doel een specialistische brandweer te vormen voor haven en industrie binnen het Westelijk Havengebied. Dit was in opdracht van Port of Amsterdam, de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland en een coöperatie van veertig ledenbedrijven. Voor de Veiligheidsregio werden de aanrijtijden namelijk te lang en ontbrak het aan focus op de haven omdat de bedrijven primair zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Door onze organisatie gezamenlijk te financieren, kon er meer veiligheid en een verbeterde samenwerking met focus op industriële en scheepsincidenten ontstaan. Met een zelf organiserend team van dertig medewerkers verzorgen we de incidentbestrijding in de breedste zin van het woord. We proberen gezamenlijk incidenten te voorkomen. En als er toch een incident is, dit met snelle slagkracht zoveel mogelijk zien te beperken.

Samen voor een veilige haven

Naast onze opdrachtgevers is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een belangrijke partner. Sinds onze oprichting in 2019 werken we samen en proberen we mooie en nuttige activiteiten te ontplooien op het gebied van de energietransitie, alternatieve brandstoffen en brand en broei bij afvalverwerkers.

De GBA werkt met verschillende afdelingen bij de Omgevingsdienst samen. Ik ben de verbindende schakel als het gaat om kennisontwikkeling, incidenten en bedrijven. Naast de formele kant proberen wij elkaar te helpen bij veiligheidsvraagstukken en denken we graag mee om de theorie en de praktijk aan elkaar te verbinden. We volgen landelijke ontwikkelingen en hebben een groot netwerk van andere havens en industriecomplexen waar we van kunnen leren. We proberen flexibel te zijn en maatwerk te leveren om onze missie ‘samen voor een veilige haven’ waar te maken.

De Omgevingsdienst over de vloer

Wij zijn het natuurlijk gewend om incidenten te bestrijden. Dat is onze taak. Mooi om te zien dat de mensen van de Omgevingsdienst zeer betrokken zijn en altijd iets laten horen na een incident – ook al is het weekend of zijn ze ver weg op vakantie. Ik vind het bijzonder dat de Omgevingsdienst erg laagdrempelig is en graag bij ons in het veiligheidscentrum over de vloer komt. Dit komt de samenwerking ten goede en draagt bij aan het vertrouwen om gezamenlijk aan de veiligheid te werken.

Bluswater in het water

Zo had ik in 2020 had ik met mijn ploeg een brand in een zeecontainer met lithium-ion fietsaccu’s die ter reparatie waren aangeboden. Het was noodzakelijk dat wij daarbij water inzetten, maar daardoor liep er wel bluswater in de haven. In overleg met de Omgevingsdienst hebben we toen de juiste keuzes kunnen maken. Nadat de Omgevingsdienst de conclusie had getrokken dat het effect verwaarloosbaar was, konden wij met een gerust hart verder met het blussen van de brand.’

Damian Jorritsma, milieu-inspecteur bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied:

‘De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de brandweer werken samen om de veiligheid en het welzijn van de regio te waarborgen en milieuschade te beperken. De Omgevingsdienst is hierbij verantwoordelijk voor de vergunningverlening en het toezicht op milieuzaken, terwijl de brandweer expertise heeft op het gebied van brandveiligheid. Samen beoordelen we de veiligheidsrisico’s van bedrijven en geven we advies over brandveiligheidsmaatregelen en -procedures. Ik ervaar de samenwerking met de Brandweer Amsterdam-Amstelland en de GBA als zeer positief. We werken nauw samen om de veiligheid en milieuhygiëne in het gebied te waarborgen. Door onze expertise te combineren, kunnen we bedrijven voorzien van gedegen veiligheidsadvies en effectief reageren op incidenten.

Milieuschade beperken

Incidenten, zoals een brand of een chemisch lek, handelen we samen af. De brandweer is verantwoordelijk voor de operationele respons, zoals het blussen van branden en het evacueren van mensen. De Omgevingsdienst ondersteunt de brandweer met informatie over de aanwezige stoffen en mogelijke milieueffecten, zodat de brandweer op een veilige en effectieve manier kan handelen en de schade aan het milieu kan beperken. Verder delen we relevante informatie met elkaar om een gezamenlijk beeld te krijgen van de veiligheidssituatie in het Noordzeekanaalgebied. Dit kan gaan over bedrijven, incidenten, vergunningen en risicoanalyses. Door informatie uit te wisselen, kunnen we samen effectief reageren op mogelijke risico’s en noodsituaties. Zo delen we data met elkaar over incidenten waaruit trendlijnen kunnen worden afgeleid. Zo zien we een stijgende trendlijn in het aantal afvalbranden, waar extra aandacht naar uitgaat.

Steeds meer afvalbranden

Waar mijn collega-inspecteurs meer samenwerken in de incidentenbestrijding of advisering, werk ik meer aan de toezichthoudende kant bij afvalbedrijven. Op dit moment werk ik aan een projectplan om de toenemende problematiek en schade door afvalbranden te verminderen. Het toenemende gebruik van consumentenelektronica zoals elektrische fietsen, e-sigaretten en andere producten waar lithium-ion batterijen in zitten, zorgen voor gigantische afvalbranden en daardoor voor veel milieuschade en hinder voor de omgeving, los van de schade die het bedrijf zelf oploopt natuurlijk.

Zwarte rookwolk

Zo was ik in de avond van 8 juli vorig jaar gezellig met een groep vrienden naar een concert in de Melkweg in Amsterdam, zoals ik wel vaker doe. Deze keer was anders, ik kreeg tijdens het concert diverse berichten van collega’s of ik had meegekregen wat er aan de hand was. Ik liet de berichtjes even langs me heen gaan omdat ik stond te genieten van de muziek. Aan het eind van het concert kreeg iedereen in de zaal tegelijk een NL-Alert binnen over een zeer grote brand. Terwijl ik naar buiten liep, zag ik dat de hele lucht zwart was van de rook en dat overal om me heen stukjes as op de grond dwarrelden. Toen realiseerde ik me dat het goed mis was. Deze gebeurtenis was qua omvang een van de grootste afvalbranden van de laatste tijd en heeft voor heel veel ophef gezorgd bij Amsterdammers en het stadsbestuur.

Scherper controleren en vergunnen

Samen met de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam organiseren wij themadagen waarop we de grootste afvalverwerkers van het Westelijk Havengebied uitnodigen en adviseren over het project Brand & Broei en hen bewust maken van de risico’s. Dit heeft nog niet het gewenste effect gehad, waardoor we nu mogelijkheden onderzoeken om dit effect op andere manieren te bereiken. Bijvoorbeeld door scherper te controleren op het acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV) of door scherper te vergunnen.’

Hoera, de OD NZKG bestaat 10 jaar! Dit interview staat ook op onze speciale 10-jaar OD NZKG website

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem