Datum: 28-03-2018

In de Amsterdamse haven staan 41 elektronische neuzen. Havenbedrijf Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben deze eNoses in 2015 aangeschaft om meer zicht te krijgen op de bronnen die geurklachten kunnen veroorzaken. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied monitort de eNoses en brengt hierover elk jaar een jaarverslag uit.

Belangrijkste bevindingen

  • In 2017 hebben de eNoses 419 keer een verhoogde concentratie gesignaleerd. Van deze meldingen is bijna 80 % (ruim 330 rode signaleringen), afkomstig van vijf eNoses.
  • Er zijn nauwelijks verhoogde signalen nabij de bewoning geconstateerd.
  • Van de top 5 eNoses is gebleken dat met name in de ochtenduren (tussen 05.00 – 09.00) en de avonduren (tussen 20.00 – 23.00 op zon-, maan- en dinsdag) veel verhoogde concentraties werden waargenomen.
  • De rode alarmeringen zijn met name geconstateerd in de directe nabijheid van de op- en overslagbedrijven voor brandstoffen (omgeving van de Amerikahaven en de Usselincxhaven/Jan van Riebeeckhaven/Petroleumhaven).
  • De geconstateerde pieken kunnen zowel door schepen (belading, drukvereffening) als bedrijven (diffuse procesemissies, reguliere bedrijfsvoering etc) veroorzaakt zijn. Dat in deze havenbekkens de meeste verhoogde signaleren zijn waargenomen, is onder andere te verklaren doordat de eNose sterk reageert op vluchtige stoffen, zoals olie en benzine, en minder sterk op afval en voedingsmiddelen. Daarnaast staan de eNoses hier dichtbij de olieterminals met veel overslag van producten.
  • Langs de oevers van het Noordzeekanaal in het Westelijk Havengebied worden bij de eNoses minder rode alarmeringen waargenomen. Uitzondering hierop is eNose ZD-03 die relatief dichtbij de belangrijkste bronnen in het gebied ligt en bij wind uit zuidoost tot west hierdoor beïnvloed wordt.
  • In 2017 zijn in het Westelijk havengebied 121 geurklachten geregistreerd. In 74 gevallen heeft de Omgevingsdienst NZKG kunnen vaststellen welke bedrijven de overlast veroorzaakten. In de overige gevallen bleek het niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen waardoor de geur precies werd veroorzaakt.

 Acties

Uit het jaarverslag 2017 blijkt dat een aantal zaken nog beter onderzocht kunnen worden. De Omgevingsdienst NZKG gaat dit jaar de verhoogde eNose signalen buiten kantoortijden onderzoeken. Daarnaast gaat de dienst onderzoeken hoe (geur)klachten van omwonenden beter gekoppeld kunnen worden aan de eNose alarmering.

Uitbreiding netwerk

In 2018 plaatst de provincie Noord-Holland 46 eNoses langs het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal, om ook de ontgassing van varende binnenschepen te monitoren. Sinds 2017 geldt een verbod op het varend ontgassen in de provincie Noord-Holland.
Het huidige eNose netwerk bestaat uit 39 vaste en 2 mobiele eNoses. Daarnaast bezitten enkele bedrijven een eigen eNose. Het eNose netwerk is een lerend systeem. Door steeds meer geuren te laten ruiken, en deze in te voeren in de databank, ontstaat er steeds meer kennis van de geuren van het gebied.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem