Datum: 25-03-2019

Bedrijven zijn verplicht de overheid te informeren over de maatregelen die zij hebben genomen om energie te besparen; de informatieplicht. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied informeert de bedrijven binnen het werkgebied over deze nieuwe verplichting. Via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moeten bedrijven voor 1 juli 2019 een rapportage indienen waarin zij aangeven welke maatregelen getroffen zijn. De OD NZKG zal vanaf juli 2019 handhaven op grond van de aangeleverde rapportages.

Waarom een informatieplicht

In 2019 is het Activiteitenbesluit milieubeheer gewijzigd en is naast de energiebesparingsplicht ook een informatieplicht opgenomen. Met de informatieplicht wil de overheid en het bedrijfsleven de realisatie van energiebesparing door bedrijven en instellingen versnellen.

Energie besparen is een manier om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Energie die niet gebruikt wordt, hoeft niet (duurzaam) opgewekt te worden. Daarom is energiebesparing een belangrijke eerste stap naar de realisatie van een CO2-neutrale energiehuishouding.

Welke bedrijven betreft het?

De informatieplicht geldt voor bedrijven of instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (of 870 GJ bij stadsverwarming) per jaar verbruiken.
Vóór 1 juli 2019 moeten deze bedrijven en instellingen aan de informatieplicht hebben voldaan anders kan dat financiële gevolgen hebben in de vorm van een last onder dwangsom.

EED plichtige bedrijven moeten uiterlijk vóór 5 december 2019 rapporteren.

De informatieplicht geldt niet voor:

  • bedrijven die vergunningplichtig zijn (type C)
  • glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan ETS
  • bedrijven die deelnemen aan het MJA3 convenant

Op de website van de RVO vindt u informatie en kunt u direct naar het eLoket voor het indienen van de rapportage.

Op onze website vindt u informatie over de informatieplicht en antwoorden op veel gestelde vragen.

Informatieplicht bedrijven met EED

Informatieplicht bedrijven zonder EED

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem