Zeesluis IJmuiden

Datum: 26-01-2022

Op woensdag 26 januari opende Zijne Majesteit de Koning de Zeesluis in IJmuiden, de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe zeesluis vervangt de Noordersluis uit 1929 en laat toe dat schepen ook bij laag water het sluizencomplex IJmuiden vlot en veilig kunnen passeren. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied was nauw betrokken bij het traject, vanaf de voorbereiding in 2015 tot de afronding in 2021. Arjan van der Ree en Harry van Wijk fungeerden als projectleiders voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de totstandkoming van dit imposante bouwwerk: “Alsof je een flatgebouw in het water zag verdwijnen”.

500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. De afmetingen van de nieuwe zeesluis zijn indrukwekkend. Na een traject van zes jaar werd de bouw van de sluis in augustus 2021 afgerond. Daarna volgde een periode van oefenen en testen door alle partijen die met de zeesluis gaan werken zoals de bedienaars, de loodsen, de slepers en de vletterlieden, maar ook met de hulpdiensten.

Samenwerking

Bij de totstandkoming van de zeesluis waren veel partijen betrokken. Rijkswaterstaat is opdrachtgever en werkte samen met gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ – dat bestaat uit marktpartijen als BAM en Volker Wessels – was verantwoordelijk voor de bouw.

Bijzondere taak

Omdat het gaat om een omvangrijk project, waren ook veel vergunningen nodig. De provincie Noord-Holland vond het belangrijk dat daarbij zorgvuldig werd omgegaan met de belangen van de bewoners in de omgeving.

Arjan van der Ree: “de provincie vroeg de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de vergunningverlening, het toezicht op de bouw en de handhaving te doen (VTH). Een bijzondere taak die we projectmatig hebben uitgevoerd voor zowel de VTH-werkzaamheden op het gebied van bouw, bodem en milieu als de coördinatie van vrijwel alle vergunningen die nodig waren.”

Trots

“Als gevolg van de coördinatieprocedure werd voor elke vergunningsaanvraag of ontheffingsverzoek een uitgebreide procedure doorlopen. Vooraf konden we moeilijk inschatten wat voor reacties we van omwonenden zouden krijgen, maar het werd al snel duidelijk dat de omgeving positief was en zelfs trots dat dit voor hun deur plaatsvond.”

Flatgebouw in het water

“Vanwege de uitgebreide procedures en de uitvoeringsplanning van de aannemer, was een efficiënt en effectief vergunningsproces van groot belang. We hadden hiervoor een proces ingericht met de aannemer en vergunningverleners. Als de behandeltermijnen uit de pas dreigde te lopen, gingen we met elkaar om tafel. Het was een intensief, maar vooral heel leerzaam traject. En indrukwekkend: zoals de gigantische betonnen onderdelen die volgens de Caissonmethode werden afgezonken, alsof je een flatgebouw in het water zag verdwijnen!”

Rap tempo

Harry van Wijk: “Halverwege dit project heb ik de rol van projectleider voor de VTH-taken van mijn voorganger Erik Petit overgenomen en ik heb de nieuwe zeesluis in rap tempo zien ontstaan. De dynamiek op zo’n groot bouwwerk is altijd heel mooi om mee te maken. De grote, robuuste vorm en engineering van de sluis is imposant. Het aanbrengen van de diepwanden, het uitgraven van de sluis en het invaren van de gigantische deuren waren allemaal mijlpalen. Daarnaast gaf ook vooral de interne samenwerking en communicatie in het projectteam energie, tijdens deze moeilijke periode van thuiswerken en lockdowns. Dit heeft al met al geresulteerd in een zeer geslaagd project waar we als OD trots op mogen zijn!”

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem