Datum: 13-03-2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft het gedoogverzoek van Tata Steel om Rozaslakken te koelen met water op het koelspoor afgewezen. De OD NZKG draagt het bedrijf tevens op deze activiteiten per direct te staken en roept Tata Steel op andere maatregelen te treffen om grafietuitstoot te voorkomen.

Tata Steel heeft op 7 februari j.l. een verzoek ingediend bij de OD om een activiteit te gedogen. Het gaat om het koelen van Rozaslakken met water op het koelspoor.

Twee proefnemingen

Voorafgaand aan het gedogen heeft Tata de OD om 2 proefnemingen gevraagd. De eerste is voortijdig stilgelegd, omdat de gewenste resultaten uitbleven en er een verhoogde H2S* geur werd waargenomen. Er bleek geen aantoonbaar effect op het terugdringen van de grafietuitstoot bij het kiepen van de pannen. Bij de 2e proef kwamen er opnieuw geurklachten over H2S en bleek dat het aantal aangevraagde pannen om te koelen met water ruim overschreden was. De OD heeft daarop aangegeven dat de proefneming hierdoor niet meer door kon gaan. Tijdens een nachtelijk controle bezoek aan het Tata Steel terrein constateerde een toezichthouder dat de proefneming gewoon door ging. En er was wederom een hevige H2S geur in de directe omgeving aanwezig.

Herhaaldelijk niet aan afspraak houden

Na het stopzetten van de proefneming heeft Tata Steel de OD verzocht om de activiteit te gedogen. Lopende dit verzoek bleken er bij een nieuwe controle echter weer twee pannen op het koelspoor te staan waar stoom uit opsteeg en waar wederom een hevige H2S geur in de directe nabijheid aanwezig was. Tata Steel houdt zich meerdere malen niet aan gemaakte afspraken stelt de OD. Verschillende toezichthouders van de OD hebben geconstateerd dat het koelen van de Rozaslakken nog steeds met water uitgevoerd wordt op het koelspoor. Ook de H2S geur blijft rondom waarneembaar. ‘Tata Steel gaat doelbewust door met een activiteit waar geen vergunning voor is’, aldus een van de toezichthouders. 

Koelen moet onmiddellijk stoppen

Gezien de omstandigheden kan de OD niet anders dan het gedoogverzoek afwijzen. Er wordt onvoldoende aangegeven en bewezen welk doel de activiteiten dienen en hoe de geuroverlast bestreden wordt. Tata Steel heeft zich meerdere malen niet aan de afspraken gehouden. De Omgevingsdienst heeft Tata Steel gesommeerd het koelen van de Rozaslak met water op het koelspoor onmiddellijk te staken.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem