Datum: 08-07-2019

Sinds februari 2018 staat het Afvalenergiebedrijf Amsterdam (AEB) onder verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Dit betekent dat wij intensiever controleren en regulier met de directie van AEB overleg hebben over de voortgang. Doel van dit verscherpte toezicht is om AEB weer aan alle mileu- en veiligheidsvoorschrften te laten voldoen. Wij staan hierover in nauw contact met AEB, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en onze handhavingspartners Rijkswaterstaat, Brandweer en Inspectie SZW.

Omdat de progressie en snelheid van de verbeteringen onvoldoende bleken, zijn verdere handhavingsmaatregelen genomen en hebben we onder meer drie lasten onder dwangsom opgelegd en wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Deze toenemende druk heeft ertoe geleid dat het AEB zelf een diepgaande analyse heeft gemaakt en tot een andere aanpak heeft besloten. Deze aanpak is in een programma van maatregelen voorgelegd aan de OD NZKG en handhavingspartners.
De OD kan zich vinden in deze lijn en het programma, uiteraard blijven wij de uitwerking en vervolgstappen van het programma kritisch monitoren en beoordelen. Ook wanneer AEB besluit om weer volop in productie te gaan, zal de OD NZKG eerst zorgvuldig onderzoeken of aan alle eisen en voorschriften is voldaan.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem