Nieuwe website live

Op dinsdagavond 29 oktober is onze nieuwe website in de lucht gegaan. In feite zijn het drie nieuwe websites die …

Bekendmakingen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verleent vergunningen op basis van de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb) en de …

ICT innovaties

Na het winnen van de Eenvoudig Beter Trofee 2015 voor het volledig uniformeren, standaardiseren en digitaliseren van  werkprocessen en ondersteunende informatievoorziening …