Natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming (Wnb) van kracht. In de Wet Natuurbescherming is geregeld: de soortenbescherming (vogels, …

Natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming (Wnb) van kracht. In de Wet Natuurbescherming is geregeld: de soortenbescherming (vogels, …

Wob-verzoeken

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) mag iedereen informatie opvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) over …

Nieuwe website live

Op dinsdagavond 29 oktober is onze nieuwe website in de lucht gegaan. In feite zijn het drie nieuwe websites die …

Bekendmakingen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verleent vergunningen op basis van de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb) en de …