Datum: 09-05-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) concludeert dat Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting-ALt)* de juiste verbetermaatregelen heeft genomen (en nog gaat nemen) om ervoor te zorgen dat er geen herhaling van incidenten met poliovaccins kan plaatsvinden. Hiermee vervalt voor de Omgevingsdienst de noodzaak voor verdere handhaving en blijft het bij een waarschuwing. Wel volgen er vaker administratieve en fysieke controles. 

Voorgeschiedenis 

Eind november 2022 vond er een incident plaats waarbij er levend poliovirus is gevonden in het rioolwater. Dit was afkomstig van de gebruikers die onder de milieuvergunning van Stichting-ALt opereren. In de voorgaande jaren hebben er vergelijkbare incidenten plaatsgevonden. Reden voor de OD NZKG om eind vorig jaar handhavend op te treden en een plan van aanpak te verlangen om herhaling te voorkomen. Om te borgen dat Alt nog meer concrete verbeterstappen neemt, kondigde de OD NZKG in februari dit jaar aan verder handhavend op te treden.  

Waarschuwing 

De OD NZKG concludeert nu dat Stichting Al-t alle maatregelen treft die redelijkerwijs van hen kunnen worden gevergd om herhaling te voorkomen. Dit blijkt onder andere uit de beoordeling van het plan van aanpak en inspectie ter plaatse. Ook zijn er nog maatregelen in voorbereiding. We zien daardoor voor nu af van het definitief opleggen van een last onder dwangsom en houden het bij een waarschuwing. De Omgevingsdienst zal de implementatie en de toepassing van de verbetermaatregelen nauwgezet volgen en de stichting moet maandelijks aan de OD NZKG rapporteren over de geplande verbeteringen.  

* De OD NZKG is, in opdracht van het bevoegd gezag de provincie Utrecht, verantwoordelijk voor de vergunningverlening en het toezicht en handhaving op de milieuvergunning van Stichting-ALt. De stichting is vergunninghouder van de brede milieuvergunningen van Utrecht Science Park Bilthoven (USPB). Op het USPB zitten vier instellingen die met poliovirus werken. Een daarvan is Bilthoven Biologicals (BBio). 

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem