Datum: 03-02-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) gaat handhaving inzetten bij Stichting-ALt (de vergunninghouder van de brede milieuvergunningen van Utrecht Science Park Bilthoven waar met het poliovirus wordt gewerkt*).  

De OD NZKG ziet dat er maatregelen zijn genomen door ALt (en in het verlengde producent Bilthoven Biologicals – Bbio) die de veiligheid moeten gaan bevorderen. Ook worden er nog maatregelen genomen. De OD NZKG stelt echter dat er aanvullende structurele verbetering in de bedrijfsvoering nodig is bij Stichting-Alt. Om deze reden gaat de OD NZKG handhavend optreden om te borgen dat Alt de komende tijd nog meer concrete verbeterstappen neemt.   

Voorgeschiedenis

In december vorig jaar heeft de OD NZKG Stichting-ALt opgedragen onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de incidenten rond de productie van het poliovaccin door producent BBio. Ook moest Stichting-ALt maatregelen identificeren om herhaling van deze incidenten te voorkomen.

Intensiever toezicht

De Omgevingsdienst gaat intensiever toezicht houden door vaker te inspecteren en zal Stichting- ALt opdragen frequenter aan ons te rapporteren.  

* De OD NZKG is, in opdracht van het bevoegd gezag de provincie Utrecht, verantwoordelijk voor de vergunningverlening en het toezicht en handhaving op de milieuvergunning van Stichting-ALt. De stichting is vergunninghouder van de brede milieuvergunningen van Utrecht Science Park Bilthoven (USPB). Op het USPB zitten vier instellingen die met poliovirus werken. Een daarvan is Bilthoven Biologicals (BBio). 

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem