De provincies en gemeenten waar wij voor werken

In het Noordzeekanaalgebied wordt het steeds drukker: meer industrie, meer mobiliteit en een forse woningbouwopgave. Ontwikkelingen die impact hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Bewoners, werkgevers, werknemers en recreanten: iedereen heeft er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft.

Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid, ook de overheid. Wij voeren de wettelijke taken uit op gebied van milieu, bodem en bouw, voor acht gemeenten en drie provincies. Zij zijn onze opdrachtgevers. Op verzoek adviseren wij hen ook, bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkeling en -beleid.

Opdrachtgevers

 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Flevoland
 • Gemeente Aalsmeer
 • Gemeente Amstelveen
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Diemen
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Gemeente Ouder-Amstel
 • Gemeente Uithoorn
 • Gemeente Zaanstad

Takenpaket

Ons takenpakket verschilt per overheid. Voor de provincies zijn we ook verantwoordelijk voor de risicovolle bedrijven (Brzo); en bij Noord-Holland ook nog voor een aantal taken vanuit de provinciale milieuverordening. Voor alle gemeenten voeren we de taken voor milieu en bodem uit, voor gemeente Haarlemmermeer en gemeente Amsterdam ook voor bouw.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem