filter sinterkoeler in aanbouw - bijgesneden

Datum: 30-04-2021

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) legt Tata Steel een preventieve last onder dwangsom op voor het niet tijdig realiseren van de elektrofilter bij de sinterkoelers van de Sinterfabriek. De reeds eerder uitgestelde termijn van 30 april a.s. voor het in gebruik nemen van het filter wordt niet gehaald.

Op 18 maart vorig jaar verleende de OD NZKG Tata Steel een vergunning voor het plaatsen en in gebruik nemen van deze nieuwe elektrofilter. Hierbij was als termijn 31 januari 2021 opgenomen voor het in werking hebben van de filter. Tata Steel heeft in december 2020 een verzoek ingediend om de genoemde ingangsdatum te wijzigen naar uiterlijk 30 april 2021. De OD NZKG heeft dit destijds toegekend omdat de deadline door overmacht niet kon worden gehaald.

Last onder dwangsom vanwege verdere vertraging

Nu heeft Tata Steel onlangs wederom een verzoek ingediend om de realisatie van het filter te verschuiven naar 16 juni a.s. Dat verzoek gaat de OD NZKG afwijzen. Naar aanleiding van de door Tata gemelde vertragingen heeft de OD NZKG een handhavingstraject ingezet en een preventieve last onder dwangsom opgelegd. De OD NZKG moet hierbij een redelijke begunstigingstermijn hanteren waarin het bedrijf de zaken alsnog op orde kan maken. Deze is gezet op maximaal 4 weken. Op uiterlijk 31 mei moet de nieuwe filter in gebruik zijn genomen. Indien dit dan niet is gerealiseerd, start de OD NZKG het invorderingsproces op laste van een dwangsom van €20.000,- per week.

Het nieuwe elektrofilter zorgt voor een verlaging van de stofemissie afkomstig van de sinterkoelers.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem