sinterkoelers tata steel

Datum: 23-12-2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft op 18 maart jl. Tata Steel een vergunning verleend voor het plaatsen en in gebruik nemen van een nieuwe elektrofilter bij de sinterkoelers van de Sinterfabriek. Hierbij is als termijn 31 januari 2021 is opgenomen voor het in werking hebben van het filter.  Op 15 december is een verzoek ingediend door Tata Steel en toegekend door de Omgevingsdienst om de genoemde datum te wijzingen naar uiterlijk 30 april 2021.

Italiaanse producent

De reden voor deze vertraging is omdat het elektrofilter wordt geproduceerd door een gespecialiseerd Italiaans bedrijf. In Italië zijn ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De producent kan als gevolg van deze maatregelen het nieuwe elektrofilter niet tijdig leveren. Gezien de overmachtssituatie staan wij deze  langere termijn toe en zien we erop toe dat het filter uiterlijk 30 april wel is geplaatst en in werking is.  Indien dat niet het geval is dan zal de OD NZKG handhavend optreden door het opleggen van een last onder dwangsom.  

Voorbereidingen

Momenteel worden de voorbereidingen voor de plaatsing van het filter door Tata Steel uitgevoerd. Dit betekent dat de fundering- en staal constructie worden gebouwd waarop het filter komt te staan.

Het nieuwe elektrofilter zorgt voor een verlaging van de stofconcentratie vanaf de sinterkoelers. De verwachting is dat de diffuse stofemissie afneemt.

Bekendmakingen

Via het loket Provincie NH – Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Tata Steel IJmuiden B.V., wijziging Elektrofilter 42

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem