sinterkoelers tata steel

Datum: 19-03-2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Tata Steel een vergunning verleend voor het plaatsen en in gebruik nemen van een nieuwe elektrofilter bij de sinterkoelers van de Sinterfabriek. Het nieuwe elektrofilter zorgt voor een grote verlaging van de stofconcentratie vanaf de sinterkoelers. De verwachting is dat de diffuse stofemissie hiermee ook zal afnemen.

Vorig voorjaar werd duidelijk dat de sinterkoelers meer stof uitstootten dan vergund. Daarop is onderzoek verricht en gekozen voor het plaatsen van een nieuwe filterinstallatie om de bestaande situatie te verbeteren. De benodigde vergunning is nu hierbij verleend.

Rol van de Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) draagt zorg voor milieuvergunningen van grote, risicovolle bedrijven zoals Tata Steel (Brzo-bedrijven). Bij elke vergunningaanvraag horen rapportages over de gevolgen voor het milieu en de impact op de omgeving. Ook houdt de OD NZKG toezicht op de naleving van die vergunningen. Dat gebeurt door inspecteurs die de bedrijven bezoeken zowel onverwacht als op afgesproken tijden.

De vergunningen van Tata Steel en Harsco voldoen aan regelgeving die voor heel Nederland geldt en in veel gevallen ook aan Europese regelgeving. Er worden dezelfde normen en grenswaarden gehanteerd als op andere plekken in Nederland.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem