Tata Steel

Datum: 12-01-2022

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in hoger beroep de eerdere uitspraak van de rechtbank Haarlem teniet gedaan en stelt nu dat de opgelegde dwangsommen onterecht zijn. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) had Harsco dwangsommen opgelegd om stofverspreiding bij de slakputten te voorkomen. Harsco heeft daarop maatregelen genomen. De Afdeling heeft nu geoordeeld dat er geen sprake is van een overtreding van een voorschrift. De OD NZKG gaat nu aan de hand van de uitspraak de vergunning aanpassen om daarmee een stevig fundament te leggen voor toekomstige handhaving. De OD NZKG benadrukt overigens de verantwoordelijkheid van Harsco om stofverspreiding te blijven voorkomen.

Kern uitspraak

Naar oordeel van de Afdeling vindt in de slakputten een deel van het productieproces plaats en daarmee zijn de slakputten installaties en geen opslagen. Hierdoor konden de dwangsommen niet gebaseerd worden op het voorschrift dat betrekking heeft op de opslagen. De Afdeling benadrukt wel dat dit niet betekent dat bij de slakputten ongelimiteerd stofverspreiding mag plaatsvinden.

Reactie OD NZKG

De OD NZKG reageert teleurgesteld op deze uitspraak, maar blijft tevreden over het in de praktijk inmiddels gerealiseerde effect; “We hebben deze dwangsommen opgelegd om de onacceptabele stofverspreiding te stoppen en de situatie voor de omwonenden te verbeteren. Mede daardoor zijn maatregelen getroffen, zoals de hal voor Rozaslak. Harsco is ook zorgvuldiger gaan werken. Dat is wat wij met onze handhaving willen bereiken, waarbij we de maximale ruimte van de vergunning hebben benut. We gaan er uiteraard wel van uit dat Harsco deze nieuwe wijze van werken ondanks deze uitspraak door blijft zetten”, aldus Loes de Maat, directeur van de OD NZKG.

De OD NZKG gaat het voorschrift in de vergunning zo snel mogelijk aanpassen. Mocht er in de toekomst toch weer stofverspreiding bij de slakputten zijn, dan kan hierop direct weer gehandhaafd worden.

Naast het opleggen van de dwangsommen is door de OD NZKG ook proces-verbaal opgesteld. Het proces-verbaal is nog in behandeling bij het Functioneel Parket.


Eerdere berichtgeving in deze zaak

Harsco Metals BV in ongelijk gesteld door bestuursrechter

OD NZKG in gelijk gesteld door rechter over Harsco

Update dwangsom Harsco voor overlast stofemissies

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem