sinterkoelers tata steel

Datum: 17-10-2018

De afgelopen dagen ontvingen wij verschillende nieuwe ‘meldingen ongewoon voorval’ van Harsco Metals B.V. over stofemissies. We ontvingen ook nieuwe klachten vanuit de omgeving Wijk aan Zee over (glinsterende) stofdeeltjes, met een piek van 30 klachten op dinsdagmiddag 16 oktober. De OD NZKG wil dat het bedrijf zo snel mogelijk maatregelen treft om de overlast te voorkomen en is daarom een handhavingstraject gestart.

We hebben Harsco een last onder dwangsom opgelegd, omdat het bedrijf de vergunningvoorschriften overtreedt.

Dwangsom

Op vrijdag 19 oktober is de definitieve dwangsombeschikking verstuurd naar Harsco. De last onder dwangsom houdt in dat het bedrijf tot 1 november 2018 de tijd heeft om zelf maatregelen te treffen. Daarna geldt de last van €5.000,- per overtreding, met een maximaal bedrag van €150.000,-. Bedrijf heeft een zienswijze ingediend op deze last onder dwangsom om de termijn van 1 november te verlengen; de OD NZKG heeft hierin niet toegestemd.

Nieuwe klachten

De afgelopen week meldde het bedrijf opnieuw verschillende emissies, op dinsdag 16 oktober was er sprake van een grote emissie. We hebben ook nieuwe klachten van omwonenden ontvangen, met een piek van 30 klachten over stofoverlast op dinsdagmiddag 16 oktober. Deze klachten geven ons waardevolle informatie en zijn voor ons een bevestiging dat we de juiste stappen zetten met dit handhavingstraject, gericht op het snel nemen van maatregelen door Harsco.

Advies GGD

Omwonenden vragen ons ook of de stofdeeltjes schadelijk zijn voor de gezondheid. De GGD Kennemerland liet hierover eerder weten: ‘Bij zichtbaar stof gaat het vooral om grove stofdeeltjes. Deze deeltjes komen bij inademen meestal niet diep in de luchtwegen terecht en zijn met name hinderlijk. Was na aanraking uw handen met water en zeep.’ Met vragen over de gezondheid kunnen omwonenden terecht bij de GGD.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem