Updates ofi (Olam Cocoa)

Ofi (Olam-Cocoa) moet voldoen aan de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving en de milieuvergunning. Hier het laatste nieuws over de milieuvergunning.

Januari 2024


De OD NZKG heeft namens gemeente Zaanstad de eerder gemaakte afspraken over de vermindering van de ammoniakuitstoot (emissie) van Olam Food Ingredients (ofi) vastgelegd in een maatwerkbesluit. ofi in Koog aan de Zaan gaat de uitstoot van ammoniak versneld omlaag brengen. In het maatwerkbesluit zijn aangescherpte emissiegrenswaarden vastgelegd voor ammoniak. Ook is in het maatwerkbesluit voorgeschreven dat ofi uiterlijk 1 oktober 2024 een luchtreinigingsinstallatie in gebruik neemt zodat ofi kan voldoen aan de aangescherpte emissiegrenswaarde voor ammoniak. Ook is in het maatwerkbesluit de manier van meten en monitoren van de ammoniak uitstoot vastgelegd. Om te controleren of ofi de voorwaarden uit het besluit naleeft gaat de OD NZKG de emissie metingen laten uitvoeren op alle bronnen waar ammoniak wordt uitgestoten. Zie ook Tijdspad verlaging emissie ammoniak ofi vastgelegd.

Aanscherping vergunning

Uiterlijk oktober 2024 moet ofi de laatste ongereinigde afgas laten voldoen aan de wettelijke normen, waardoor de emissies van bijvoorbeeld ammoniak, vluchtige organische stoffen en andere stoffen lager worden. ofi krijgt deze tijd om onderzoek te doen naar een toe te passen reinigingstechniek en om die maatregel vervolgens te nemen.

Mei 2023

Uitspraak rechtbank

Uitspraak: ‘Milieuvergunning Olam blijft in stand, milieuwinst geborgd‘
De rechtbank Noord-Holland heeft op 25 mei 2023 uitspraak gedaan over de milieuvergunning die de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) op 24 maart 2021 aan Ofi (voorheen Olam) – namens bevoegd gezag gemeente Zaanstad-, heeft verleend. De rechtbank heeft de vergunning op enkele punten aangevuld en verhelderd. De milieuwinst die de OD NZKG met deze vergunning beoogde, blijft hiermee in stand. Lees het bericht over de uitspraak milieuvergunning Olam.

Januari 2023

Bezwaar tegen vergunning

Drie partijen hebben bezwaar tegen (delen van) de nieuwe vergunning en hebben beroep ingediend. Op 31 januari 2023 behandelt de rechtbank Haarlem dit beroep.

December 2022

Reactie OD NZKG op Olam artikel Noordhollands Dagblad

Op 13 december 2022 verscheen een artikel over Olam en de rol van de omgevingsdienst in het Noordhollands Dagblad. Het verbaast de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) dat het Noordhollands Dagblad een artikel publiceert zonder de feiten grondig te controleren. Hiermee is onjuiste informatie gedeeld en is helaas onrust ontstaan. Lees onze reactie op Olam artikel Noordhollands Dagblad.

Juli 2022

Last onder dwangsom

Op 5 juli 2022 legden wij Olam een last onder dwangsom (LOD) op. Reden hiervan is een overschrijding van de emissienorm voor ammoniak die naar voren kwam uit metingen op 26 oktober 2021 en 17 maart 2022 bij naverbrander van 2e en 3e productiegebouw.  Vanwege deze LOD heeft  Olam de productie aangepast. 
Op 5 juli 2022 en 5 oktober 2022 hebben we opnieuw metingen uitgevoerd, waaruit blijkt dat Olam voldoet aan de wettelijke norm voor ammoniak.

In de vergunning zijn verschillende meetverplichtingen opgenomen voor de emissiepunten en bronnen binnen Olam om zo een compleet inzicht in de echte emissiesituatie en het functioneren van de installaties te krijgen.

Maart 2021

Nieuwe milieuvergunning

Op 31 maart 2021 heeft de OD NZKG de nieuwe milieuvergunning van Olam gepubliceerd. Olam moet een aantal stappen zetten om onder andere de emissie van ammoniak verder te verlagen. Vanwege de gestelde normen in deze nieuwe vergunning, heeft Olam de ammoniakemissies in 2022 inmiddels fors omlaag gebracht met de realisatie van twee nieuwe installaties bij het tweede en derde productiegebouw (van maximaal 58,9 kg/uur naar 9,5 kg/uur totaal).Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem