Ofi

Datum: 10-01-2024

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft namens gemeente Zaanstad de eerder gemaakte afspraken over de reductie van de ammoniakemissie van Olam Food Ingredients (ofi) vastgelegd in een maatwerkbesluit. ofi in Koog aan de Zaan zal de emissie van ammoniak versneld omlaag brengen. Mobilisation for the environment (MOB), ofi en de OD NZKG bereikten hierover in juli vorig jaar een akkoord. Met het maatwerkbesluit zijn de afspraken uit dit akkoord nu juridisch bindend.  

De OD NZKG is blij dat dankzij de samenwerking verdere juridische procedures zijn voorkomen. “We hebben veelvuldig overlegd en zijn er uiteindelijk samen uitgekomen”, zegt directeur Regulering en Expertise Colinda Geertsma van de OD NZKG. “Dit is een mooi voorbeeld hoe je gezamenlijk op een andere manier tot een goed resultaat kunt komen.” 

In het maatwerkbesluit heeft de omgevingsdienst het tijdspad vastgelegd conform het akkoord. Ook heeft de dienst het meetregime in het besluit vastgelegd.  

Feitelijke winst groter 

Voor vier van de vijf meetpunten van ofi geldt dat het bedrijf al uiterlijk 1 oktober 2024 aan de toekomstige landelijke emissienorm voor ammoniak zal voldoen. Dit is 5 mg/ Nm3* in plaats van 30 mg/ Nm3. Het gaat hierbij om de maximaal toegestane emissie van ammoniak. Omdat de werkelijke emissie van ammoniak in de praktijk nagenoeg altijd lager is dan wat maximaal is toegestaan, zal de feitelijke winst voor natuur en milieu groter zijn.  

Voor het laatste en vijfde meetpunt geldt dat ofi conform de landelijke milieuwetgeving tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd heeft voor onderzoek, vergunningen, aanbesteding, realisatie en inregeling. “Uiterlijk  die datum moet ook het vijfde meetpunt aan de wettelijke emissienorm voor ammoniak voldoen”, aldus Geertsma.  

*mg/ Nm3 = milligram per normaal kubieke meter 

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem