foto van bedrijfsgebouw Ofi in Zaandijk

Datum: 25-05-2023

De rechtbank Noord-Holland heeft op 25 mei 2023 uitspraak gedaan over de milieuvergunning die de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) op 24 maart 2021 aan Ofi (voorheen Olam) – namens bevoegd gezag gemeente Zaanstad-, heeft verleend. De rechtbank heeft de vergunning op enkele punten aangevuld en verhelderd. De milieuwinst die de OD NZKG met deze vergunning beoogde, blijft hiermee in stand.

Fors verlagen emissies

In de milieuvergunning is het traject beschreven waarin Ofi door het nemen van bepaalde maatregelen moet werken aan het fors verlagen van de milieu-effecten. Zo is vastgelegd dat er voor een aantal afgassen per direct moet worden voldaan aan de landelijke geldende normen voor onder meer ammoniak. Dit heeft ertoe geleid dat Ofi al in 2021 reinigingstechnieken heeft gerealiseerd waardoor de emissies fors zijn afgenomen. In de milieuvergunning is ook opgenomen dat de geldende emissienormen voor onder meer ammoniak, waar mogelijk verder worden aangescherpt.

Ook laatste ongereinigde afgasstroom moet per direct voldoen

Het derde onderdeel van het traject is dat Olam ook de laatste ongereinigde afgasstroom uiterlijk in oktober 2024 in overeenstemming moet brengen met de wettelijke emissienorm voor ammoniak. Voor de OD NZKG is het belangrijkste onderdeel van de uitspraak dat Ofi ten onrechte een termijn van 36 maanden heeft gekregen om te voldoen aan deze norm. De rechtbank oordeelt dat Ofi hier per direct aan moet voldoen. De OD NZKG heeft volgens de rechtbank onvoldoende gemotiveerd waarom niet per direct door Ofi kon worden voldaan aan de geldende norm. De OD NZKG beraadt zich op hoe de acties uit dit onderdeel van de uitspraak uitgewerkt kunnen worden.

Milieuwinst geborgd

Met de inzet van de OD NZKG wordt een groot milieueffect gesorteerd omdat Ofi haar emissies fors verlaagt.

Wet natuurbescherming

De rechtbank heeft ook uitspraak gedaan m.b.t. de wet natuurbescherming. De taken hiervoor worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Holland.

Aandachtsdossier Olam

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem