ZZS inventarisatie Schiphol

Voor ZZS zijn alle bedrijven met een omgevingsvergunning milieu sinds 2016 verplicht om vijfjaarlijks een ZSS-inventarisatie in te dienen bij de OD NZKG. Doel van deze inventarisatie is inzicht te krijgen in de maatregelen die bedrijven hebben genomen om de uitstoot van ZZS-stoffen te verminderen. Ook Schiphol moet hier aan voldoen.

Omdat Schiphol tot nu toe geen volledige ZZS-inventarisatie heeft ingediend, gaan we een geldbedrag opleggen. In december 2022 is een last onder dwangsom opgelegd.

Schiphol heeft inmiddels voldaan aan de eis om de ZZS-inventarisatie aan te leveren. De OD NZKG heeft geconcludeerd dat hiermee aan de inventarisatieverplichting ZZS is voldaan, maar dat het Vermijdings- en Reductieplan (VRP) slechts gedeeltelijk in concept is aangeleverd. Daarom heeft de OD NZKG een nieuwe last onder dwangsom opgelegd van €50.000. Schiphol heeft tot 1 december 2023 de tijd het complete VRP aan te leveren.

Waarschuwingsbrief grondopslag

De OD NZKG heeft Schiphol begin juni een waarschuwingsbrief gestuurd. Tijdens een inspectie bleek dat 8 partijen met PFAS vervuilde grond langer dan de maximaal toegestane drie jaar lag opgeslagen bij de Definitieve Tijdelijke Opslag Plaats (DTOP). Deze partijen moeten binnen 8 weken zijn afgevoerd naar een erkende verwerker. Na het verstrijken van deze termijn controleert een inspecteur van de OD NZKG of de overtredingen zijn beëindigd en de nodige maatregelen zijn getroffen. Schiphol is inmiddels begonnen met het afvoeren van grond.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem