Datum: 01-04-2021

Gisteren en vandaag verschenen er diverse berichten in de media naar aanleiding van een brief van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)aan Tata Steel over de inventarisatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De berichten over het onvergund lozen van kwik en het overschrijden van de normen voor deze stof door Tata Steel heeft bij een aantal mensen voor onrust gezorgd. Mensen vragen zich bijvoorbeeld af of het drinkwater (in en rond Velsen) nog wel veilig is. De OD NZKG wil benadrukken dat het om hele lage concentraties van de stof gaat. Het betreft bovendien een lozing op het rioolwater waarop nog een zuivering plaatsvindt via een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het gaat hier volgens de OD NZKG om het lozen van een stof; een activiteit die niet vergund is, maar mogelijk wel ‘vergunbaar’ is. De veiligheid van het drinkwater is niet in het geding. De ZZS inventarisatie is nog in volle gang.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem