Datum: 20-06-2024

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft op donderdag 13 juni een actiedag Ketentoezicht georganiseerd op bedrijventerrein De Liede. Tijdens deze dag voeren verschillende organisaties die op dezelfde keten toezicht houden gezamenlijk controles uit. In dit geval ging het om toezichthouders van de OD NZKG, samen met collega’s van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Dienst Wegverkeer (RDW).

De toezichthouders bezochten het industrieterrein De Liede in de gemeente Haarlemmermeer. Op drie locaties controleerden zij hoe bedrijven omgaan met het demonteren van autowrakken en of er sprake is van illegale uitvoer van autowrakken naar het buitenland. Ook werd er verscherpt toezicht gehouden op de vrijkomende (gevaarlijke) afvalstroom van het bedrijf.

De OD NZKG heeft in mei 2024 alle bedrijven met milieubelastende activiteiten op De Liede met de informatiebrief ‘verscherpt toezicht’ geïnformeerd dat er vanaf juni 2024 extra toezicht komt en er meer controles komen op de vrijkomende bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. Ook wordt er gekeken of de vrijkomende gevaarlijke afval overeenkomt met de registraties in het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

Overtredingen

De controle vond plaats bij drie bedrijven met diverse kernactiviteiten, zoals bij een demontagebedrijf, garagebedrijf met handel in auto’s en export gelegen aan de Dynamoweg, Remweg en de Achterasweg.

De deelnemers aan de actiedag waren verdeeld in drie groepen. Zo konden zij op alle drie de locaties gelijktijdig controleren, elk vanuit hun eigen specialisme. Zowel de OD NZKG als  ILT constateerden diverse overtredingen. De RDW-erkenning is op locatie door toezichthouders van de RDW gecontroleerd. Deze bleken in orde. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt sommige uitkomsten nog samen met de douane.

Actiedag

De actiedag is een vervolg van een pilot Ketentoezicht autowrakken die op 1 november 2023 is uitgevoerd. Bij dit project zijn diverse partners betrokken, zoals ILT, de politie, RDW en het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) en de OD NZKG.

→ Lees ook: Actiedag ketentoezicht autowrakken (07-11-2023)


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem